РЗИ в Кърджали с призив за съдействие за ваксинопрофилактиките в Кърджалийско

Директорът на Регионалната здравна инспекция в Кърджали д-р Виктор Кирчев се обърна за съдействие към регионалните медии за съдействие за ваксинопрофилактиката.Важността й е от изключително значение за общественото здраве,затова публикуваме и неговото обръщение:

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ/ УПРАВИТЕЛИ,

           

Една от приоритетните области в националната здравна политика, свързана с общественото здраве е ваксинопрофилактиката и осигуряването на защита на лица от определени целеви групи с ефективни и доказали своята ефективност и безопасност ваксини и тяхното прилагане, осигурени с публични средства.

  С цел повишаване информираността на обществото относно ползите от имунизациите Ви уведомяваме, че във връзка с писмо на Министерството на здравеопазването за изпълнение на Имунизационния календар на Република България имапрепоръчителни имунизации, включени в Национални програми по ваксинопрофилактика.

В страната през 2023 г. са действащи следните Национални програми в областта на ваксинопрофилактиката:

  - Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.,

  - Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025 г.,

  - Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.

Цел на програмата е снижаване на заболяемостта от рак на маточната шийка.

Целеви групи по програмата са момичета на възраст 10-13години.Имунизацията се прилага чрез две дози деветвалентна Gardasil ваксина, с 6-месечен интервал между приемите.

Основни изпълнители по програмата са общопрактикуващи лекари.

  Родителят, желаещ да ваксинира дъщеря си, заявява това пред личния лекар на детето си. Ваксината е препоръчителна и  безплатна за имунизиране на този контингент от момичетата.

Защитата, осигурена от HPV ваксините, е дългосрочна. В клинични проучвания, лица, които са получили HPV ваксина, са били проследявани поне 12 години след поставяне на ваксината и тяхната защита срещу HPV остава висока без доказателства да намалява с течение на времето.

Ракът на маточната шийка заема второ място по честота сред жените на възраст между 15 и 44 години. Нарастването на заболяемостта е най- изразено при жени на възраст от 30- 39 г. и 40- 49 г.

  Това налага да се популяризира Програмата в обществотоза повишаване информираността  родителите относно ползата от ваксинация срещу човешки папилома вируси.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025 г.

Цел на програмата- чрез специфична профилактика на деца от 6-седмична възраст да се постигне намаляване на общата заболяемост от , включително и на тежките му форми, налагащи хоспитализация.

Основна целева група за имунизация: деца от 6-седмична възрастнагоре.

Изпълнители на програмата - общопрактикуващи лекари

Родителите заявяватжеланието за имунизация пред личния лекар на детето. Ваксината е препоръчителна и  безплатна за имунизиране на този контингент.

Ротавирусните гастроентерити (РГЕ) са остра детска инфекция с диариен синдром. Клиничната изява на ротавирусната инфекция (РИ) варира в широки граници – от бързопреходна водниста диария до тежко проявено диарийно заболяване, водещо до дехидратация, нарушения на водния и електролитния баланс, хиповолемичен шок и възможен летален изход.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.

               Цел на програмата е намаляване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипаи пневмококови инфекции чрез  повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст.

            Целева група за имунизации срещу сезонен грип и пневмококови инфекции са всички лица, които в съответната година навършват или са  над 65 години.

            Изпълнители на програмата - общопрактикуващи лекари

Лицата заявяватжеланието си за имунизация пред личния лекар. Ваксината срещу сезонен грип е препоръчителна и  безплатна за имунизиране на този контингент.

  Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми на съвременното здравеопазване, както поради високата заболяемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от населението, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравна система.

Програмите са налични на интернет страницата на Министерство на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/bg/politiki/programi/aktualni-programi/

С уважение,

Д-Р ВИКТОР КИРЧЕВ

Директор на РЗИ - Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини