174 общини получават допълнителна субсидия за превоз на пътници по автобусни линии за 2022 г

174 общини получават допълнителна субсидия за превоз на пътници по автобусни линии за 2022 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. 

Средствата в размер на 36,5 млн. лв. са отпуснати с постановление на Министерския съвет по предложение на министерството. 

Министерството поиска актуална информация от кметовете на всички общини дали са възложили превози по автобусни линии и имат ли действащи договори с превозвачи, независимо от вида на транспортната схема – републиканска, областна или общинска. 

Въз основа на получената актуална информация от 174 общини, възложители на транспортна услуга, са определени лимити за разпределение на средствата.

16,5 млн. лв. от одобрените средства са за субсидиране на превозите на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони.

Допълнително 20 млн. лв. са предоставени на общините за подпомагане на превозвачите, извършващи превози по междуселищни автобусни линии. Тези средства са предназначени за покриване на разходите от транспортната им дейност предвид тежките икономически последици от нарастващите цени на горивата, повишените цени на електрическата енергията, увеличените разходи за персонал и др.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. Те ще се предоставят от общините на превозвачи, на които са възложени превози по автобусни линии и които спазват правилата за извършване на обществен превоз на пътници.

Министерството на транспорта и съобщенията е разработило и указания до кметовете за разпределяне на средствата.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини