Сектор "Услуги" е най-силно засегнат от безработицата в областта

Новорегистрираните лица през месец януари 2021 г. са 1 390 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 42,5% /590 бр./, 19,1% са регистрираните от сектор „Индустрия” /266 бр./, от Аграрния сектор – 2,9% /40 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 494 – 35,5%.Това съобщи директорът на Бюрото по труда Метин Хафъзсалим.

Хафъзсалим посочи,че към 31.01.2021г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 3 166 жени /57,1%/ и 2 383 мъже /42,9%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 463, а на мъжете с 233.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.01.2021г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 34,4% /1 909 бр./ и от 50 до 54г. – 14% /781 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,3% /19 бр./.

Към 31.01.2021г. безработните над 50г. са 2 690 – 48,4% от общо регистрираните.

Към 31.01.2021г. регистрираните младежи до 29г. са 513, като делът им е 9,2% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 34 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 583 и съставляват 10,5% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 9 лица,каза още директорът на Бюрото по труда.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 707 души или 48,8%. Спрямо предходния месец броят им се е увеличил с 409 бр.

Висшистите съставляват 9,24% и са 513 бр. Те се увеличават спрямо предходния месец с 27 бр.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 329 души. Те   се увеличават с 260 бр. спрямо предходния месец,посочи още Метин Хафъзсалим.

          По професионален признак регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 24,9% /1 381 бр./;

- специалисти – 15% /834 бр./;

- без специалност и професия – 60,1% /3 334 бр./.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини