ЕК представя първите доклади за върховенството на закона

Европейската комисия ще представи днес първите доклади за върховенството на закона във всяка от държавите в ЕС. Очаква се докладите да бъдат изготвяни всяка година и да служат при оценките за отпускането на средства от общия бюджет.

Комисията уточни по-рано, че освен законността, в документите ще се разглеждат въпросите за състоянието на медиите и институциите. ЕК отбеляза, че докладите ще очертаят по-ясна картина за положението с една от основните европейски ценности, както и че наблюдението ще бъде по-задълбочено за онези държави, където вече са забелязвани недостатъци.

В съобщение до Съвета на ЕС и Европейския парламент комисията посочи, че върховенството на закона е пряко свързано със защитата на основните права и с действието на единния пазар. Използваното от ЕК определение за върховенство на правото предвижда всяка обществена власт винаги да действа според закона, според ценностите на демокрацията и основните права, и под надзора на независими и безпристрастни съдилища. Принципите на правовата държава включват законността, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правната сигурност; забраната на произвола при упражняването на изпълнителната власт; ефективната съдебна защита от независими и безпристрастни съдилища; ефективния съдебен контрол, при който се зачитат основните права, разделението на властите и равенството пред закона. Тези принципи са признати от Съда на ЕС и от Европейския съд по правата на човека.

Европейският съвет заяви по-рано тази година, че осигуряването на средства от европейския бюджет трябва да отчита следването на демократичните принципи и отбеляза необходимостта от спазване на върховенството на закона. Предвижда се до края на годината Европейският парламент да подкрепи промени, които биха въвели законово изискване за изготвяне на доклади за законността и за обвързването им с бюджетните разходи.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Коментари в сайта

Последни новини