Общината изпълнила 55,9% от решенията на Общинския съвет

Изпълнените решения на ОбС са 55,9 %, става ясно от отчета на общинската администрация за първите шест месеца от годината.

Както и през минали години, най-голям е делът на решенията, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост, се казва в докладната на кмета д-р инж. Хасан Азис.  Отчетът за полугодието ще бъде гледан на предстоящата сесия на ОбС.

Приоритетите на местната власт, изразени процентно в приети решения през първото полугодие на 2020 г. са:

  • Териториално развитие, архитектура, строителство и опазване на околната среда – 38 %
  • Общинска собственост и стопански дейности – 29,4 %
  • Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм  - 13,7 %
  • Финансово-счетоводно осигуряване – 6,5 %
  • Стратегическо планиране и управление на проекти – 5,2 %
  • Административно, правно и информационно осигуряване – 5,2 %
  • Общински съвет – 1,3 %
  • Други – 0,7 %

В процес на изпълнение са 42,1 % от решенията на ОбС, в съдебна процедура – 1 %, снети от отчет – 1 %.

Зад последните два скромни проценти стоят местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали. Такса смет и план-сметката за дейностите по управление на отпадъците, приети в края на миналата година, са в съдебна процедура и чакат решение на съда. 

В съда са също данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, туристически данък и данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. Решението на ОбС е обжалвано от Областния управител на област Кърджали, в Административен съд-Кърджали e насрочено дело и се изчаква решение на съда.

Снето от отчет след произнасяне на съда е решението за предоставяне безвъзмездно на сградата на Филиала на Минно-геоложки университет. Решението от 2016 година бе за срок от 10 години.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини