17 °C

378 души са постъпили на работа през март в областта, 48 от тях са висшисти

През месец март 2020г. в област Кърджали на работа са постъпили 378 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 335 лица, по мерки 7, по програми 19 и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 17 лица.Това съобщи директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъзсалим.

Хафъзсалим каза още,че 103 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 66 са от групата на специалистите и 209 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 48 лица, със средно 181 и с основно и по-ниско 149 лица.

През м. март в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 277 свободни работни места, на първичен пазар на труда 214 и за субсидирана заетост 63 /по мерки - 22, по програми – 32 и по схеми на ОП РЧР – 9/,оповести още директорът на Бюрото по труда в Кърджали.

Равнището на безработица през м. март е 9,5 на сто при 6,7 на сто за страната. Равнището на безработица се увеличава спрямо предходния месец на 2020г. с 0,2%, а спрямо м. март 2019г. е по-високо с 0,5% /9,0%/,сочи Метин Хафъзсалим.

Към 31.03.2020г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 755, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение от 143 души, а в сравнение с м. март 2019г. регистрираните безработни са с 271 повече /5 484 бр. за 03.2019г./.

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 5,4% и Момчилград – 7,7%, а с най-високо – общините Ардино – 19,4% и Джебел – 18,1%.

Област Кърджали се нарежда на 14-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната,обобщи Метин Хафъзсалим.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини