26 °C

Бюрото по труда в Момчилград обяви свободни средства за насърчаване на заетост по програми

Дирекция “Бюро по труда”- Момчилград уведомява работодателите от общините Момчилград и Джебел, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 5219 лв.;
продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4453 лв.;
безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3077 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) -свободни средства - 4647 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Една от програмите е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Работодатели по Програмата

Работодатели по нея са общинските администрации, които в партньорство с Дирекции „Бюро по труда“ извършват подбор на кандидатите за работа по предварително подадени от общините заявки-спецификации.

Териториален обхват

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Безработните лица, регистрирани в ДБТ, могат да участват в Програмата при осигуряване на заетост на пълно и непълно работно време, като продължителността на предоставяните персонални грижи за едно лице не може да надхвърля 4 часа дневно.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Момчилград, както и на тел. 03631 61 66

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини