25 °C

Тунджай Шюкрю: Подобряваме административния капацитет на Община Кърджали с европейско финансиране

Разговор със зам.-кмета на Община Кърджали за подобряването на административния капацитет на служителите

    - Г-н Шюкрю, през последните години Община Кърджали значително подобри административния си капацитет. На какво се дължи това?

- От септмеври 2016 г. Община Кърджали изпълнява проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали", Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0034-С01, който се финансира по процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 община – Бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 113 146.00 лева, от които съфинансиране от Европейския съюз: 96 174.10 лв.и национално съфинансиране: 16 971,90 лв.

В рамките на тези повече от три години, чрез проекта бе подкрепена дейността на двата екипа от експерти в общинска администрация, свързани с изпълнението на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., а именно звеното за изпълнение на инвестиционната програма и Междинното звено за оценка на проекти по програмата.

-Сумата, отделена за подобряване на административния капацитет на институции в страната е значителна. Каква е стратегическата цел?

- Общата стойност на одобрената Инвестиционна програма Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. е 21 048 163.28 лв. Стратегическата й цел е чрез реализирането на приоритетни проекти да се постигне изпълнение на целите на ИПГВР на град Кърджали, свързани с подобряване на качеството на живот на жителите.

Специфични цели на инвестиционната програма са:

 • Чрез идентифициране на приоритетни проекти от ИПГВР да се постигне фокусиране и концентриране на наличния финансовия ресурс.

• Чрез реализацията на проекти за подобряване на техническата инфраструктура да се създаде достъпна и удобна градска среда в Кърджали;

 • Подобряване на образователната инфраструктура за осигуряване на качествено и достъпно образование;

• Създаване на нова социална инфраструктура като част от превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.

-Подобряването на административния капацитет на Общината позволи реализирането на значими проекти. Кои са те?

-През 2017г. и 2018 г. бяха разработени трите проектни предложения, които бяха включени в  списъка с основни проекти  на инвестиционната програма. Искам да припомня тези проекти -  „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари  в град Кърджали" и „Изграждане на социални жилища в град Кърджали".

Подготвените проектни предложения бяха разгледани от междинното звено, създадено в Община Кърджали и след извършената оценка, Община Кърджали подписа с Управляващия орган на ОП «Региони в растеж» договори за предоставяне на бъзвезмездна финансова помощ.

Искам да подчертая, че Община Кърджали е единствената от 39-те общини, която в средата на 2019 г. е сключила договори за безвъзмездна финансова помощ за всички основни проекти от инвестиционната програма и е усвоила до максимална степен договорения ресурс.  Към август  2019 г., Община Кърджали има неусвоен финансов ресурс в размер на 42,15 лв. 

От края на 2018 г. стартира физическото изпълнение на тези проекти. Към днешна дата следва да посочим, че приключи изпълнението на най-големия от трите проекта -  «Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали». Изпълнението на другите два проекта ще продължи до 2021 г.

-Как оценявате работата на екипите в Общинска администрация?

-Смятам, че резултатите от работата на екипите в общината, чиято дейност бе подпомогната по проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали" показват, че бяха постигнати целите на проекта, а именно подобряване на административния капацитет на експертите в Община Кърджали с оглед управление и изпълнение на инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.001.039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие» по ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г., както и създаване на условия за ефективно функциониране на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. в Община Кърджали.

Въпросите зададе:Георги Кулов

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-8.001-0034-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 13.08.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Няма да липсват проблеми на работното място, но ще се справяте с тях в движение. Ще запазите позициите си независимо от трудностите. Някои ще бъдат принудени да търсят нова работа, заради невъзможността да продължат на досегашната си. Възможно е умората и стреса ще предизвикат нервни емоции.
13 авг 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Получаваната от вас енергия ще ви направи активни и с желание за развлечения. Някои ще пътуват до интересни места. Потърсете вината за влошените ви отношения с някого и в себе си. Има какво да се желае в тази посока. Пазете се от закостенели предубеждения, станете по-отворени за новостите в живота ви.
13 авг 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Погрижили сте се програмата ви за днес да обхване всички приоритетни задачи и ще я следвате, отговорно и без излишни емоции. Специално внимание в нея е отделено на чуждестранните партньори, бизнесът ви с тях има добри перспективи. Добрите ви мисли и настроение ще влияе благотворно на околните.
13 авг 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Старайте се да бъдете обективни, когато близките търсят мнението ви, а не просто да налагате възгледите си. Обзети сте от съмнения относно работата си, но те са неоснователни. Опитайте се да си починете и да се отърсите от напрежението.
13 авг 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Много детайли на другите ще убягват, но това ще ви носи предимство и ще вземате правилни решения. Също ще ви предпазва и от грешки. Стремете се към успеха и не отлагайте нищо по пътя към него. Денят носи сполука във всичко,с което се захванете. Притесненията ви скоро ще отпаднат и настроението ви ще бъде чудесно.
13 авг 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Възможни са затруднения в изпълнение на бизнес-ангажиментите ви днес, но не прехвърляйте вината върху другите. Достойнството ви изисква на първо място да се съобразите със ситуацията и да действате според нея, като разбира се, не пренебрегвате и интересите си. Търсещите работа ще получат информация за интересуваща ги желана позиция.
13 авг 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Посветете се на задачите си, които повече не търпят отлагане. Възможно е объркване и е нужно по-внимателно да обмисляте ходовете си. Ще успеете, но с цената на какво, зависи само от вас. Вслушвайте се в интуицията си, ще ви подскаже верния път. Не прибързвайте и правете добре нещата.
13 авг 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Този ден ще е динамичен и изпълнен с разнообразни преживявания. Подходете с чувство за хумор към несгодите и не се поддавайте на колебание относно важни въпроси. Действайте уверено и обмисляйте всяка своя стъпка.
13 авг 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Завиден ентусиазъм за работа имате днес. Вие сте инициатор на доста начинания, които обаче изискват пълното ви отдаване. За част от вас концентрацията е нещо крайно необходимо. Вие я компенсирате с пъстър емоционален живот.
13 авг 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Нуждаете се от подкрепа, за това се обърнете към хора, имащи власт и сила да ви помогнат. Добрите ви страни ще насочат мислите ви в подходяща посока и няма да таите омраза или други недобри чувства в себе си. Вечерта ще научите интересна и вълнуваща новина. Дамите ще се стараят повече с външния си вид.
13 авг 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Поемате изпълнението на определен проект днес, който ще ви открие неподозирани възможности за в бъдеще. Добре ще е ако още от сега се замислите за нещата, които бихте могли да свършите. Не сте доволни от взаимоотношенията си с близък човек, но най-добре ще е да вземете нещата в свои ръце, вместо да чакате да се оправят от само себе си.
13 авг 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Днес ще ви се наложи да бъдете внимателни в работата си, ако искате да постигнете добри резултати. Попадате в деликатна ситуация и положението ви ще зависи от начина по който успеете да реагирате. Доверете се на интуицията си и можете да разчитате на успешни действия. Ще ви се наложи да обърнете внимание на нещо, което ви е убягвало досега.
13 авг 2020
Последни новини