14 °C

Тунджай Шюкрю: Подобряваме административния капацитет на Община Кърджали с европейско финансиране

Разговор със зам.-кмета на Община Кърджали за подобряването на административния капацитет на служителите

    - Г-н Шюкрю, през последните години Община Кърджали значително подобри административния си капацитет. На какво се дължи това?

- От септмеври 2016 г. Община Кърджали изпълнява проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали", Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0034-С01, който се финансира по процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 община – Бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 113 146.00 лева, от които съфинансиране от Европейския съюз: 96 174.10 лв.и национално съфинансиране: 16 971,90 лв.

В рамките на тези повече от три години, чрез проекта бе подкрепена дейността на двата екипа от експерти в общинска администрация, свързани с изпълнението на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., а именно звеното за изпълнение на инвестиционната програма и Междинното звено за оценка на проекти по програмата.

-Сумата, отделена за подобряване на административния капацитет на институции в страната е значителна. Каква е стратегическата цел?

- Общата стойност на одобрената Инвестиционна програма Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. е 21 048 163.28 лв. Стратегическата й цел е чрез реализирането на приоритетни проекти да се постигне изпълнение на целите на ИПГВР на град Кърджали, свързани с подобряване на качеството на живот на жителите.

Специфични цели на инвестиционната програма са:

 • Чрез идентифициране на приоритетни проекти от ИПГВР да се постигне фокусиране и концентриране на наличния финансовия ресурс.

• Чрез реализацията на проекти за подобряване на техническата инфраструктура да се създаде достъпна и удобна градска среда в Кърджали;

 • Подобряване на образователната инфраструктура за осигуряване на качествено и достъпно образование;

• Създаване на нова социална инфраструктура като част от превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.

-Подобряването на административния капацитет на Общината позволи реализирането на значими проекти. Кои са те?

-През 2017г. и 2018 г. бяха разработени трите проектни предложения, които бяха включени в  списъка с основни проекти  на инвестиционната програма. Искам да припомня тези проекти -  „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари  в град Кърджали" и „Изграждане на социални жилища в град Кърджали".

Подготвените проектни предложения бяха разгледани от междинното звено, създадено в Община Кърджали и след извършената оценка, Община Кърджали подписа с Управляващия орган на ОП «Региони в растеж» договори за предоставяне на бъзвезмездна финансова помощ.

Искам да подчертая, че Община Кърджали е единствената от 39-те общини, която в средата на 2019 г. е сключила договори за безвъзмездна финансова помощ за всички основни проекти от инвестиционната програма и е усвоила до максимална степен договорения ресурс.  Към август  2019 г., Община Кърджали има неусвоен финансов ресурс в размер на 42,15 лв. 

От края на 2018 г. стартира физическото изпълнение на тези проекти. Към днешна дата следва да посочим, че приключи изпълнението на най-големия от трите проекта -  «Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали». Изпълнението на другите два проекта ще продължи до 2021 г.

-Как оценявате работата на екипите в Общинска администрация?

-Смятам, че резултатите от работата на екипите в общината, чиято дейност бе подпомогната по проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали" показват, че бяха постигнати целите на проекта, а именно подобряване на административния капацитет на експертите в Община Кърджали с оглед управление и изпълнение на инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.001.039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие» по ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г., както и създаване на условия за ефективно функциониране на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. в Община Кърджали.

Въпросите зададе:Георги Кулов

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-8.001-0034-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 24.01.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Обмислете положителните и отрицателните страни на въпроса, който стои за решаване пред вас днес, за да се предпазите от грешки. Ще бъдете успешни, ако не игнорирате разума от сърцето си и им отдавате еднакво значение. Общуването с приветливи и позитивно мислещи хора ще ви бъде полезно и ще ви се отрази тонизиращо.
24 яну 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Телец Обхванати сте от ентусиазъм и това неминуемо ще доведе до промени. Ако се вслушате в съветите на ценен за вас човек и ги приложите в бизнеса, ще регистрирате сполука. Ако прекарвате почивката си на море бъдете внимателни с подводните спортове.
24 яну 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Имате най-разнообразни планове за този ден, но твърде вероятно е да се окаже че трябва да се заемете с нещо, което не е влизало в сметките ви. Въпреки това го направете и няма да съжалявате. Бъдете искрени към интимния партньор, предпочитайте да говорите открито за въпроси, които ви вълнуват, а не да ги премълчавате.
24 яну 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Ще посветите по-голямата част от времето си на реализацията на делова задача. Обмислено и разумно пристъпвате към работата си, друго не би могло и да бъде за вас, за това ще се доближите до успеха. Търсещите нов път ще проучват възможностите за образование или работа в чужбина.
24 яну 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще работите самостоятелно, влагайки творчески заряд и амбиция за изява. Без да отхвърляте чуждите идеи ще търсите най-доброто, което да приложите в работата си. Така ще си осигурите по-добри бъдещи проекти, а от там и финансова осигуреност. Вслушвайте се в съветите на специалисти за здравословните си неразположения.
24 яну 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Полезните ви контакти ще благоприятстват задачите, с които се захващате днес. Когато сте в позиция на зависими от някого знаете как да се държите, но не променяйте отношението си към него при промяна на обстоятелствата. С ентусиазъм ще градите планове за общото ви бъдеще с партньора, вдъхновени от вниманието му към вас.
24 яну 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Очаква ви спокоен неделен ден. Делата ви ще вървят така, както сте ги планирали. Вечерта е възможно да се отдадете на развлечения. Среща със стари приятели ще ви развесели и настрои позитивно за предстоящата седмица. Имате нужда от повече разнообразие, затова помислете какво можете да направите по въпроса.
24 яну 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Изпълнени сте с добри очаквания от предстояща сделка и ще подчините времето на деловите си ангажименти. Натовареността ще изостри чувствителността ви и са възможни конфликти. Владейте се, за да не провалите настроението, не само своето, но и на околните. Пътуващите ще изпълнят програмата си, стига да са внимателни, ако шофират.
24 яну 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Без да се стряскате от динамичното развитие на събитията покрай вас, ще задълбочите интересите си в сферата, в която работите. Доверието, което сте изградили до тук ще благоприятства по-следващите ви стъпки, без затруднения ще се ползвате от услугите на хората около вас.
24 яну 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Затрудненията на работното място ще ви поизнервят, но ще намерите правилните решения за тях. Не се ангажирайте с много дейности наведнъж, за да можете да мислите пълноценно, а не под въздействие на стреса. Не пренебрегвайте семейството си и обърнете внимание на личните си дела. Грижите за здравето ще ви се отразят добре, ще ви направят по-гъвкави и бодри.
24 яну 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Не се подвеждайте по чужди съвети, защото е възможно прикрити недоброжелатели да ви навредят. Вслушвайте се в собствената си интуиция и действайте съобразно нея. Имате успех сред противоположния пол. Чарът и чувството ви за хумор са неотразими. Възползвайте се.
24 яну 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Инвестирайте в бъдещето си. Направете нужните усилия днес, за да се чувствате добре утре. От изявите ви ще зависят бъдещите ви реализации. Ползотворни контакти ще ви помогнат да определите приоритетите си, като дадете предимство на нещата, които ви носят доволство и добри доходи.
24 яну 2021
Последни новини