20 °C

Прокуратурата възложи проверкa на басейни и плажове

Прокуратурата възложи проверка за безопасността и хигиената на басейни и плажове, предаде БГНЕС. ВАП възложи проверка за законност за безопасността на услугите и изпълнението на здравните изисквания на плувни басейни, плажове и т. н.

С посочените действия са ангажирани председателят на Комисията за защита на потребителите и главният държавен здравен инспектор /респ. регионалните здравни инспекции/, предвид правомощията за извършване на контрол и налагане на санкции по Закона за защита на потребителите и Закона за здравето. По силата на цитираните закони производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги, са длъжни да предлагат на потребителите само безопасни стоки и услуги, а посочените места са обекти с обществено предназначение, за които са установени ред здравни изисквания. Сред последните попадат, напр., и правилата, въведени с подзаконови нормативни актове като Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане. Предмет на проверката е спазването на тези задължения от съответните лица.

Срокът за извършване на възложените действия до 15.08.2019 г., когато на ВАП ще се представи обобщена информация за констатираните нарушения, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на разкритите случаи на неспазване на закона и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления, постановени административни актове. Целта на проверката е да се защити здравето на хората във времето, когато ползването на плувни басейни, плажове и т. н. се увеличава.

Източник: БГНЕС

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини