Главният архитект на община Кърджали: Спортна зала до ОЦК ще бъде една мъртва спортна структура в края на града

Право на отговор на Делин Запартов – гл. архитект на община Кърджали:

Във връзка с възникналата в медиите полемика относно изграждането на нова спортна зала в град Кърджали, както и с нарасналия обществен интерес по темата, бих искал:

На първо място: И като гражданин на Кърджали, и като изпълняващ длъжността главен архитект на община Кърджали – да изразя своето задоволство от тази идея на Областната администрация, заедно с Министерството на спорта и туризма, чиято реализация със сигурност ще допринесе за обогатяването и осъвременяването на градската среда на Кърджали, добавяйки към съществуващата градоустройствена структура нов, устойчив и съвременен архитектурно-функционален елемент, който би имал и пряко, и косвено отношение към подобряване на качеството на живот, обитаване и отдих в нашия град. Вярвам, че това мое мнение се споделя от всеки гражданин на град Кърджали.

На второ място: Бих искал да запозная читателите и с малко хронология и фактология по темата.

1. Действително, в началото на 2017 г. , може би месец или два след встъпването ми в длъжност като главен архитект, бе инициирана среща от страна на колегите от Областна администрация по повод избор на терен за строителство на нова спортна зала. Бяха ми показани три имота – единият в близост до Ардинския мост на бул. „Беломорски“ – на мястото на бившата картинг писта; другият – граничещ с „Горубсо“ и с твърде недостатъчна площ; третият – имота на бившия селскостопански техникум, намиращ се срещу ОЦК. Имайки в предвид недостатъците на другите два имота – и като площ, и като достъп, и като други утежняващи фактори /преминаващи комуникации със съответните сервитутни зони/, като най-малко неприемлив остана този. За съжаление, на тази среща не бе поставен въпроса дали община Кърджали би могла да предостави за тази цел по-подходящ имот, с по-добра локация. Друга такава среща по темата оттогава не е била осъществявана. Убеден съм, че ако бяхме запитани и имахме възможността да помислим и над други възможности, щяхме да достигнем и до по-добър резултат – и като достъпност, и като комуникация, и като други фактори по целесъобразност в структурата на градоустройствения план на града. Поне към мен подобно запитване не е било отправяно.

2. На последния Експертен съвет по Устройство на Територията в община Кърджали, от името на Областна администрация бе внесено предложение за изменение на ПУП – ПРЗ на имота на бившия селскостопански техникум, с цел установяване на ново отреждане и нови градоустройствени показатели, които да осигурят законовата база за реализацията на това инвестиционно намерение. Експертния съвет прецени, че процедурата, по която трябва да стартира тази реализация е друга – а именно изменение на Общия устройствен План на град Кърджали във връзка с изменението на отреждането на имота, като действащото е за учебни цели, а новото трябва да бъде за Спортни дейности и съоръжения.

След нейното осъществяване, което като необходим законов срок продължава между 3 и 4 месеца, ще се пристъпи и към направата на съответния Подробен Устройствен План. Тази процедура включва и обществено обявяване и обсъждане, на което предложението е потенциално възможно да не получи одобрението на обществеността.

3. Преди няколко месеца община Кърджали реши да предложи свой собствен терен на Областта за изграждането на тази спортна зала – до игрището на стадион „Горубсо“, откъм западната му страна.

За тази локация имаме и съответните аргументи, които считам че са сериозни и важни:

 – ситуирането в непосредствена близост до други обекти със спортна функция ще създаде логична системна обвързаност на тези обекти в една единна спортна структура;

 – далеч по-добра достъпност като локация и за жителите, и за гостите на града ни, давайки по този начин и улеснение в употребата на тези спортни съоръжения от гражданите на Кърджали;

 – включването на новата спортна зала и прилежащите, предвидени в идейния проект за нея, игрища като жив и действащ пълноценно елемент в градоустройствената структура на гр. Кърджали. Защото, ако все пак остане така предвидената локация до ОЦК, се опасявам /изразявам своето становище и като гражданин, и като главен архитект/ че ще имаме една мъртва спортна структура в края на града. Без наличие на необходимата добра достъпност и обвързаност с другите спортни обекти тази зала ще има само инцидентна ползваемост, а мисля че всички бихме искали тя да се ползва пълноценно. Ще дам един пример – ако има спортни клубове, ползващи под една или друга форма площи в този спортен комплекс, а знаем, че основни участници в спортни занимания са децата, то как тези деца ще идват и ще си отиват от този отдалечен район на града…

Макар и процедурата по съгласуване на идейния проект и осигуряване на финансирането за строителството на тази зала от страна на Министерството на спорта и туризма да е в напреднала фаза, се надявам, че все още е възможно да се промени локацията с оглед на изброените по-горе аргументи, без това да наруши довършването на съответните процедури, за да се вземе решение, което да е най-доброто – и за града ни, и за неговите жители и гости.

арх. Делин Запартов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини