Близо 5 млн. влезли в хазната на Кърджали за шест месеца от данъци и такси

64 процента от годишното планово задание е събираемостта на местните данъци и такси за полугодието в община Кърджали, отчете ресорния заместник-кмет в администрацията Иван Велев. В общинската хазна за първите 6 месеца на 2014-та са влезли като номинална стойност 4 953 939 лева, допълни той.
Като цяло по повечето от видовете данъци и такси се забелязва повишаване на събираемостта спрямо същия период на миналата година. И ако за патентния и данъка за недвижимите имоти нивото на събираемост се запазва като през 2013-а - съответно 68,5 и 66,5 процента, то повишаване на събираемостта се забелязва при Данъка върху превозните средства – 67,7 на сто, Битовите отпадъци – 60 процента, върху подарени имущества- 61 процента, туристическия данък – 70 на сто. Повишение на събираемостта спрямо миналата година се отчита и при административните услуги, приходите от глоби и др.
Заместник кметът отбеляза, че има доста пресрочени задължения от граждани и фирми, без да уточни конкретна сума. Според него са предприети всички необходими мерки – повторни покани към длъжници, наложени актове за публични и общински вземания и всичко това давало определен резултат – забелязвало се ръст на събираемост на просрочени задължения.
„В условията на икономическа криза, политиката на общината е да изчакваме длъжниците определено време, за да могат да погасят пресрочените задължения. След изчерпване на всички средства за доброволно плащане от страна на граждани и фирми, ние сме принудени от Закона да предприемем действия по принудителното събиране на местните данъци и такси, за което наистина няма да се поколебаем да го направим”, предупреди заместник-кметът Иван Велев.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини