Кампания за разделно събиране на отпадъци в Момчилград

Разяснителната кампания за въвеждане на разделно събиране на отпадъци се проведе в Момчилград в продължение на месец в най-многолюдния квартал „11”. Общинска администрация организира редица срещи с граждани. Разделното събиране е една от мерките за въздействие върху увеличението на отчисленията, които плащат общините за депониран отпадък. Припомняме, че през 2011 година държавата въведе икономически инструменти за намаляване на отпадъците за депониране. Увеличението на таксата за отчисления цели да мотивира общините да преработват боклука и да депонират по-малко. Както е известно, през тази година общините плащат 22 лв. за всеки депониран тон отпадък, което е със 7 лв. повече спрямо миналата година.

С въвеждането на разделно събиране домакинствата ще разделят отпадъците на сухи и мокри. Ще им бъдат раздадени безплатни чували от общината, в които ще се изхвърля сухия отпадък. Към него се причисляват стъкло, хартия, пластмаса, картон и всички битови отпадъци, които трудно се разграждат в природата. Община Момчилград ще осигури и постави специализирани кофи за съхранение на сухия отпадък, извозван през определен ден от седмицата. В сегашните контейнери ще се изхвърля единствено мокрия отпадък, към който спадат хранителни и растителни отпадъци. Разделното събиране ще обхване входове и блокове в общинския център, регистрирани по Закона за етажна собственост.  

С разделното сметосъбиране община Момчилград цели да намали количеството на депонирани битови отпадъци, извозвано за депото в Кърджали. За 2012 година депонираният отпадък е 6 000 тона, а за тази година – 4 500 тона. Намеренията на местната власт са до 2020 година количеството на депониран отпадък да се смъкне до 1 500 тона годишно. За 2014 година цифрите сочат, че момчилградчани плащат 8 стотинки за сметоизвозване, сметосъбиране и отчисления на килограм депониран отпадък. Ако до 2020 година количеството на депониран отпадък не се редуцира, таксата за данъкоплатците ще скочи почти двойно на 15,3 стотинки за килограм.

Заделените средства от всеки намален тон отпадък ще бъдат инвестират в проекти, свързани с опазване на околната среда, както и за модернизиране на жилища, чиито живущи участват в разделното събиране.

При срещите с администрацията момчилградчани се обединяват около мнението, че идеята за въвеждане на разделно събиране ще е от полза и за самите тях, но ще изисква ясни правила и отнеме известно време за разработването й.

План-сметка за определяне на размера на такса „битови отпадъци”

а) за 2014 г. – 22 лв./т

б)за 2015 г. – 28 лв./т

в)за 2016 г. – 36 лв./т

г) за 2017 г. – 47 лв./т

д)за 2018 г. – 61/лв./т

е)за 2019 г. – 78 лв./т

ж)за 2020 г. – 95 лв./т

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини