Търсят омбудсмана на Кърджали като последна възможност за справедливост

Хакиф Емин

В периода от януари додекември 2013 г. в офиса на Oбществения посредник са приети,изслушани и консултирани 374 граждани за решаване на лични и обществени проблеми, породени от действия или бездействия на общински или държавни организации и институции.

Постъпили са 141 писмени жалби и сигнали и са проведени срещи –разговори и са консултирани устно 233 души със сигнали , проблеми и оплаквания.По всеки един от казусите е извършена проверка и със съдействието на Общинска администрация са дадени отговори, препоръки и консултации на гражданите. Моето съдействието са потърсили и съм изслушал повече от 10 жители на други общини.От община Ардино са депозирани 3 жалби,от община Момчилград-2 жалби и от община Крумовград-една,от общ.Черноочене една и др. Оказал съм съдействие и помощ чрез личния си авторитет и познанства с кметове и служители от общинските администрации по места за решаване на поставените проблеми.С намесата ми като обществения посредник по подадените от гражданите жалби се цели да се избегне съдебна процедура,като жалбоподател и администрация сближат позициите си и постигнат компромис.

Най-много жалби са постъпили с нерешени проблеми в областта на обществените услуги ,в областта на детските , образователни и културни институции и други.Те са 56 или 39,71% от писмените сигнали.От тях положително решени са 34,а на 3 е даден отрицателен отговор.

Най-голямо недоволство предизвикват услугите на мобилните оператори. Срещу тях са подадени 9 жалби. Срещу EVNима 4 подадени сигнала. От „В и К” са недоволни 3 граждани.

На второ място са постъпилите жалби по проблеми със собствеността на гражданите -28 жалби или 19,85% от писмените сигнали.

На трето място по брой са сигналите по социални проблеми на гражданите. Общият брой на подадените писмени жалби е 27, което прави 19,16%. Положително решени са 12,а 3 са с отрицателен отговор.

Административното обслужване е предизвикало недоволството на 22 души или 15,60% от подадените жалби. Положително решени са 8 сигнала, а на 5 е даден отрицателен отговор.

Най-малко са подадените жалби свързани с обществения ред и сигурността на гражданите. Те са едва 8 или 5,68%.

Изминалата година от дейността на институцията обществен посредник показа необходимостта от съществуването й.Гражданите не снеха доверието си от нас .За много от гражданите , тя се оказа последна възможност да се преборят с бюрократични пречки от различно естество.

Хакиф Емин,обществен посредник на община Кърджали

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини