Община Момчилград с нов проект за повишаване капацитета на служителите

106 служители на администрацията в Момчилград ще проведат обучения за повишаване на квалификацията си по проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК). С реализирането на поредния проект с европари се цели подобряване на административното обслужване на населението, което е една от основните функции на общинска администрация. Служителите ще се обучават за подобряване на екипна ефективност, публичен имидж, делова етика и др. В заниманията са включени курсове по английски език.            

С преминаването на курсовете служителите на общината ще придобият ключови компетентности за ефективни социални комуникации. Социалните отношения на служителите в администрацията и извън нея и начините за водене на диалог играят важна роля върху обстановката  и работната среда. Така служителите ще преценяват адекватно какви мерки да предприемат.

Поради липса на достатъчно финансови средства в общината до момента не е имало реална възможност ръководните служители да преминават курсове на обучение с подобна тематика. Участниците в обученията ще се определят по спецификата на служебните им задължения и потребността от повишаване на знанията им по определените теми. 

По брой одобрени проектни предложения от европейските фондове Община Момчилград дели 31-о място в страната с общините Плевен, Хасково, Димитровград, Горна Оряховица. В първия програмен период 2007-2013г. администрацията е със 18 спечелени проекта на обща стойност 31,1 млн. лева. С население от 16 263 души на жител от общината се падат договорени 1 932 лева и изплатени 901 лева, което отрежда престижно място на Момчилград  в усвояването на европейски средства.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини