13 °C

Кърджалийски педагози представят опит с първокласници на национален форум

От 25 до 28 април във Велико Търново  се проведе Петата национална научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, организирана от Министерството на образованието, младежта и науката. Единствено екип от най-голямото и централно областно училище ”Св.Св.Кирили Методий” взе творческо участие и представи  опит и знания в предучилищното и начално образование.

В старата столица се събраха над 400 експерти ,директори и учители от цялата страна. Конференцията бe посветена на 130 годишнината от откриването на първата детска градина "Детинска мъдрост" от възрожденеца Никола Живков в град Свищов. Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на  традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител.

Чуждестранните гости д-р Нектариос Стелакис от Факултета по образователни науки и предучилищно образование в университета в Патра, Гърция и Себастиан Счетген от Свободния университет в Брюксел, изнесоха пленарни доклади в работните секции.

Официални гости на откриването, което започна с концерт на деца от великотърновските детски градини, бяха Занаида Златанова, ръководител на представителството на Европейската комисия за България, Ганчо Карабаджаков, заместник-кмет на община Велико Търново, проф. д-р Димитър Гюров, декан на Факултет Начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски",  проф. д-р Елена Русинова, председател на международната организация по предучилищно образование ОМЕП – България, доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, декан на Педагогически факултет към ВТУ, инж. Розалия Личева, началник Инспекторат по образование - Велико Търново.

Изготвен бе сборник със 101 доклада, разпределени в четири секции. Организация и управление на предучилищното образование; приемственост между детска градина и начално училище; иновации и иновативни технологии във възпитателно-образователния процес и позитивна образователна среда за гарантиране на равен шанс в училище са направленията, в които се провеждат различните секционни заседания.

В секция „Приемственост между детска градина и началното училище” бе представен единственият доклад и презентация от Област Кърджали на тема ”Децата от подготвителна група и първи клас заедно по пътя на знанието и успеха”. Автори на доклада са старши детски учител Николина Трошанова и старши начален учител Николина Делчева – учители в най-голямото ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в област Кърджали.

 В своята разработка „Заедно по пътя на знанието и успеха”  авторите наблягат на индивидуалния подход за работа с децата, който според тях е основа на успешното обучение.

Споделят своя опит в подготовката на децата в училище като важен етап от всеобщото основно образование. Анализират задачите на предучилищното и училищното образование тяхната приемственост и взаимовръзка. 

Споделеният опит, реализиран в най-голямото основно училище, е обвързан с подготовката на всяко дете за готовността му за училище. Утвърдените обучителни критерии, обвързани с взаимодействието дете – околна среда, личността на детето и диагностиката му за училищна готовност, правят прехода от детската градина към училището естествен и плавен. В тази насока училището е постигнало успехи за избягване на стреса при децата,  осъществявайки приемственост между семейство, градина и училище.  Сътрудничеството на децата от подготвителната група и учениците от първи клас, съвместната работа на детския и начален учител, на директор, педагози и родители,  водят до резултати в съответните направления – учебен процес, творчество, благотворителност, спорт и празници.  Създадената съвременна материално-техническа учебна база в единствения по рода си сектор за предучилищна подготовка към основно училище, е гаранция за ефективно обучение на подрастващите. За целта са използвани средства от делегирания училищен бюджет.

В рамките на националната конференция се проведоха открити практики в 11 детски градини –  в Горна Оряховица, Лясковец и  във Велико Търново. В гр. Свищов участниците поднесоха венци пред паметната плоча на Никола Живков, основател на първата детска градина в България, посетиха детски концерт в първото българско читалище.

На официалното закриване на конференцията на 28 април в  присъствието на зам.-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, бяха наградени малчуганите, участвали в областния конкурс „Детство мое реално и вълшебно”.

Лиляна Янкова – директор

02.05.2012

Кърджали

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини