Изследват риска за здравето на учениците в Кърджали

РИОКОЗ и Обществената коалиция за здраве започнаха проучване за честотата на основните фактори на риска за здравето на ученици на възраст от 14 до 18 години по детската компонента на програма СИНДИ - зона Кърджали, проект “Здрави деца в здрави семейства”. Проучването  започна на 8 и ще продължи до 22 декември 2010г. В него ще бъдат обхванати 855 деца (380 момчета и 475 момичета) от VІІІ до ХІ клас, “А” и “Б” паралелки. Провежда сe от два мобилни екипа от експерти на място в 5 училища в гр. Кърджали: СОУ”Отец Паисий”, СОУ “Петко Р.Славейков”, СОУ“Йордан Йовков”, СОУ”Св.Кл.Охридски и ГПЧЕ“Христо Ботев”. Учебните заведения са избрани на случаен принцип.

В хода на проучването се провежда анкета по стандартизиран за мрежата на СИНДИ/Европа въпросник за поведенческите и биологичните фактори, и факторите на околната среда. Успоредно с това се измерват ръстът, теглото, кръвната захар и артериалното кръвно налягане на учениците.

Целта е да се установи влиянието на основните фактори на риска за здравето им и нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот.

Резултатите ще бъдат обработени в Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) към МЗ.

Екипите и графиците за провеждане на изследването са публикувани тук.

Екип №1

1.Д-р Валентин Колев

2.Емилия Иванова

3.Виолета Митрева 

        4.Бонка Костова

 

Екип №2

1.Мария Панчева

2.Златка Лапанова

3.Ренета Велкова

4.Янка Никова

 

СОУ “Св.КЛ. ОХРИДСКИ”  - екип №2

 

дата

час

клас

Брой ученици

08.12.2010г

08,00

ІХА

20

09.12.2010г

08,00

ХА

14

09.12.2010г

09,00

ХІА

14

 

 

 

48

 

ГПЧЕ“ХРИСТО БОТЕВ” Екип №1

 

дата

час

клас

Брой ученици

13.12.2010г

08,00

VІІІА

26

09,30

VІІІБ

26

14.12.2010г

08,00

ІХА

26

09,30

ІХБ

26

15.12.2010г

08,00

ХА

26

09,30

ХБ

26

16.12.2010г

08,00

ХІА

26

09,30

ХІБ

27

 

 

 

209

СОУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ” - Екип №2

 

дата

час

клас

Брой ученици

13.12.2010г

08,00

VІІІА

25

09,30

VІІІБ

24

14.12.2010г

08,00

ІХА

28

09,30

ІХБ

30

15.12.2010г

08,00

ХА

27

09,30

ХБ

24

16.12.2010г

08,00

ХІА

26

09,30

ХІБ

24

 

 

 

208

СОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - Екип №2

 

дата

час

клас

брой ученици

17.12.2010г.

08,00

VІІІА

25

09,30

VІІІБ

25

20.12.2010г

08,00

ІХА

25

09,30

ІХБ

25

21.12.2010г

08,00

ХА

22

09,30

ХБ

23

22.12.2010г

08,00

ХІА

25

09,30

ХІБ

26

 

 

 

196

 

СОУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” - Екип №1

 

дата

час

клас

Брой ученици

17.12.2010г.

08,00

VІІІА

24

09,30

VІІІБ

22

20.12.2010г

08,00

ІХА

22

09,30

ІХБ

26

21.12.2010г

08,00

ХА

29

09,30

ХБ

20

22.12.2010г

08,00

ХІА

25

09,30

ХІБ

26

 

 

 

194

 

* Забележза: В деня на проучването е необходимо децата да не са закусвали, тъй като ще се изследват стойностите на кръвната им захар.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини