1 °C

Червените искат изучаване на „Религия” в училищата

Новоучредената федерация на дейците – социалисти  в областта на образованието, науката и културата, се събра за втори път за да изрази своята позиция във връзка с дебатите  в българското общество по  въпроса „за” или „против” въвеждане на религия в българското училище като задължителен предмет .

Като въведение в дискусията бе изслушано научното изследване под формата на  доклад от  доц. Петко Кръстев на тема: „Обучението по религия пред новите предизвикателства”. След това председателят на федерацията главен асистент Величка Георгиева запозна участниците с концепцията  на МОН,  разработена от  Обществения съвет, начело с  проф. д-р Георги Бакалов и със състоянието на религиозното образование в някои страни в Европа и света.

Участниците в дискусионния клуб твърдо изразиха своето становище , че  религията има място в училище като задължително избираема дисциплина с наименование „Религия”. Съдържанието на дисциплината да включва  интегрални знания за същността на различните религии, разглеждани от философско-историческа позиция. Акцентът да е насочен към  социалните и нравствени функции на възпитанието и се запази светския характер на образованието.  Кадрите, които ще обучават да притежават педагогическа подготовка и квалификация.

 

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини