Кметът Петко Калчев и приносът му за урбанизацията на Кърджали

Изображение 1 от 4

             На 30 март се навършват 110 г. от рождението на Петко Николов Калчев – кмет на Кърджали в периода 1959-1974 г. Емблематична личност в  историята на града, най популярния кмет управлявал общината от нейното създаване до края на ХХ век,  с най голям принос  в изграждането и развитието на Кърджали, допринесъл за превръщането му от малко селище в красив и развиващ се съвременен град.

             Роден в родопското село Устово, Смолянско през 1914 г., където завършва и основно си образование, след което работи една година като печатарски работник в Кърджали. Продължава образованието си в гимназията в село Райково, която завършва през 1934 година, а през 1935 година се дипломира в Пловдивската мъжка гимназия.

     След завършването на гимназиалното си образование, трайно се установява в град Кърджали. Започва своята трудовата дейност през 1936 г.,  като писар в община Момчилград, но там работи за кратко и още  същата година е назначен за писар в Популярна Банка град Кърджали,  където минава не малка част от неговия трудов стаж. Там е работил до 1951 година, като преминава през различни постове. Бил е книговодител, след това касиер, а от 1947 година е назначен и за директор на банката. През същото това време, поради участието на България във Втората световна война той е бил мобилизиран, най напред в Тракия през 1941 година, а след това и в Югославия през 1943-1944 година. Трудовият път на Петко Калчев продължава като директор на новооткрития институт Държавна спестовна каса до 1952 година, след което заема длъжността управител на Бьлгарска инвестиционна банка клон Кърджали в която работи до 1958 година.

     Началото на неговата дейност като кмет съвпада и с обособяването на Кърджали, като окръжен център съгласно новото териториално деление извършено в България станало с Указ № 29 от 22 ян. 1959 г. Сформираните нови окръзи предполагат и създаването на нови административни структури, институции и учреждения  на окръжно ниво, започват да се откриват различни  заводи, предприятия, училища и културни институции, а това е предпоставка и за бурното развитието на строителството, с което е трябвало да се осигурят и необходимите сгради и помещения в които да се установят ново създадените структури.

     Заставайки начело на една община, която вече е окръжен център пред Петко Калчев стоят за разрешаване много сериозни въпроси от най различен характер. През периода на неговото управление, когато  е бил кмет на община Кърджали е направено много за благоустрояването и развитието на града.

        Информация за състоянието и развитието на града, за събития и факти, за постигнатите успехи в различните сфери на обществения живот станали в периода  от 1959 г. до 1974 г. се съдържа в документите от личния фонд на Петко Калчев съхранявани в Държавен архив – Кърджали, предоставени от неговите наследници.

     Разлиствайки страниците на документите читателят се запознава с различни аспекти от развитието на града, с трудностите и проблемите с които е трябвало да се справя Петко Калчев, като изграждането на уличната мрежа,  благоустрояването и озеленяването на града, социално-битовото обслужване на населението, развитието на образованието, културата, здравеопазването  и   търговията. През периода на управлението на Петко Калчев започва усилен процес на развитие и изграждане на индустрията, транспорта, селското стопанство и строителството. Бурното индустриално развитие се нуждае от работна ръка и населението на града се увеличава значително, а липсата на необходимия брой жилища се превръща в сериозен проблем.  Жизнено важен проблем за всяко населено място е осигуряване на водоснабдяването на града. 

      Пред кмета Петко Калчев стоят за резрешаване не малко проблеми от всички сфери на обществения живот. За да бъде ефективен в своята дейност, в запазен стил на неговата работа се превръщат ранните сутрешни обиколки на града, при които той лично се е информирал за състоянието и чистота на улиците,  за развитието на благоустройство, за възникнали проблеми, а констатираните пропуски в работата били санкционирани.  Взискателен, строг но справедлив, като грижата за хората и разрешаването на проблемите им е от първостепенно значение за него.

        През периода на неговото управление се наблюдава значително развитие на Кърджали.  През октомври 1959 г. се полага първият асфалт на ул. „Отец Паисий“. Централната градска част е окончателно изградена, завършени са улиците и в кварталите „Студен кладенец“ и „Байкал“, но проблема е по труден за разрешаване в Стария квартал, поради гъстотата на жилищните сгради и голямата населеност, както и в квартал „Веселчане“ поради по късното му присъединяване към града.

    Разглеждани и разрешавани са  проблеми по вътрешното градско озеленяване и крайградско залесяване, като до 1970 г.  в Кърджали са обособени зони от 42 декара за градски градини, 94 декара за парк „Горубсо“ и над 800 декара за парк „Отдих и култура“, като са благоустроени, осветени и асфалтирани 5950 метра алеи в парковете с обща площ от 31900 квадратни метра. В парк „Отдих и култура“ се изгражда и Детска железница със спортни съоръжения и игрища. Изгражда се и крайградския лесопарк „Общинска горичка“  с площ от 650 декара. Сериозно внимание се обръща на поддръжката на необходимата хигиена и чистота на парковете, улици, площади, обществени и жилищни сгради.

     Проблема с водоснабдяването на града започва да се разрешава с проектирането и изграждането на яз. „Боровица“ и доставката на чиста балканска питейна вода за Кърджали и района, като след 1959 година са изградени над 26000 метра водопроводи. Успоредно с това се изгражда и канализацията във всички части на града.

      С бързи темпове се развива и строителството, като за разрешаване на жилищната криза са построени 69 блока със 1518 апартамента в периода 1962-1972 г.. Започва засилено строителство и на сгради на административни структури, културни институции, училища, спортни комплекси, банки, заводи, промишлени предприятия. Построени и открити са сградите на Читалище „Обединение“, „Дом на книгата“, „Дом  на техниката“, Учителски институт, сградите на училищата „Отец Паисий“ и „Митко Палаузов“, открита е Стоматологична поликлиника, през 1971 г. започва строителството на и новата сграда на Окръжна болница. Открити са стадион „Дружба“ и спортен комплекс „Арпезос“, сградите на автогарата и ж.п гара, открива се и Летище в Кърджали. През периода търговията също се развива, изграждат се магазини „9-ти септември“ и „Осетия“, ресторантите „Русалка“ и „Простор“.

       Друг въпрос на които е било обърнато внимание е корекцията на коритото на река Арда от яз. „Кърджали“ до моста при кв. Веселчане.  Било е предвидено залесяване и създаване на крайбрежен парк от 200 декара с крайбрежна улица,  спортен комплекс и циркова площадка, но за съжаление този проект не бил реализиран.  Приет и утвърден е и нов градоустройствен план на град Кърджали през 1973 година.

     За своята дейност Петко Калчев е удостояван с различни държавни отличия, сред които е Диплом за „Награда II степен за творческо постижение – принос при архитектурното изграждане на Кърджали". При управлението на кмета Петко Калчев, Кърджали е обявяван за най чист и благоустроен град в България и получава званието „Образцов град“.

        В знак на признателност през 2008 г. с Решение № 154 взето на заседание на Общински съвет – Кърджали с Протокол № 12 от 21 октомври Петко Калчев е удостоен (посмъртно) със званието “Почетен гражданин на община Кърджали”, като най-дългогодишният кмет на община Кърджали. Достоен гражданин, с изключително голям принос за съвременното развитие на град Кърджали и района.

        Завършва своя земен път на 15 март 1977 г.

        Поклон пред паметта му!

  Изготвил:

  Гергана Димитрова

  Държавен архив Кърджали

  Източник: Kardjali.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
  Последни новини