Районният прокурор на гр. Кърджали Стоян Моневски: Намаляват делата за измами, има лек ръст на досъдебните производства за кражби през 2023 г.

 Налице е тенденция за известен ръст на досъдебните производства за престъпления против личността. През 2023 г. Районна прокуратура-Кърджали е наблюдавала 1807 досъдебни производства. От тях 157 са новообразуваните досъдебни производства по глава Втора от Наказателния кодекс-„Престъпления срещу личността”. Спрямо 2022 г. ръстът е с 35,35%, а спрямо 2021 г.- 48,12%.Това сподели пред Кърджали бг вести районният прокурор на Кърджали Стоян Моневски.Той посочи, че от 157 досъдебни производства водещо място заемат тези за склоняване към самоубийство-65 бр., като следва да се отбележи, че тези дела се прекратяват поради липса на престъпление, тъй като в болшинството случаи се касае за естествена смърт на лицата поради заболяване.  32 бр. са делата за причинени телесни повреди и т.н.

          Незначително увеличение се констатира и по отношение на делата за престъпления по глава Пета от Наказателния кодекс –„Престъпления против собствеността”. През 2023 г. броят на новообразуваните досъдебни производства е 213 бр.,каза още прокурор Стоян Моневски.Той конкретизира, че от тях делата за кражби са най-многобройни-119 бр, следвани от тези по чл.216 от НК /за унищожаване и повреждане на вещи/-46 бр.и измами-25 бр.

          Той сподели още, че се наблюдава спад в новообразуваните през 2023 г. досъдебни производства по глава Четвърта от НК-„Престъпления против брака,семейството и младежта”.Техният брой е едва 35 при 52 дела за 2022 г. и 47 за 2021 г. Досъдебните производства за неизплатени издръжки са 24.

          Спад в броя на досъдебните производства се отчита и при „Престъпленията против правата на гражданите” т.е. по глава Трета от НК.През 2023 год. са образувани 19 бр.,докато през 2022 г.техния брой е 33.През 2021 г. са отчетени 15 бр..

           Престъпленията против стопанството са 26,  от тях половината са тези по чл.227 б от Наказателния кодекс-13 бр. управители на търговски дружества, изпаднали в неплатежоспособност, които не са обявили това в съда.Общо 84 са били новообразуваните дела,касаещи т.нар.”документни престъпления“, каза още районният прокурор на Кърджали.

  Текст и снимка Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини