Д-р Атанас Митков: ЦСМП в Кърджали работи с линейки и апаратура на световно ниво, благодарение на международен проект

Изображение 1 от 6

   Центърът за спешна медицинска помощ в Кърджали работи с линейки и апаратура на световно ниво, благодарение на международен проект в рамките на трансграничното сътрудничество.Това подчерта на брифинг директорът на ЦСМП-Кърджали д-р Атанас Митков. Той показа закупените специализирани автомобили и оборудване пред представители на медиите Подчерта, че много от закупената техника през последните години е без аналог в страната. Това се потвърждава и от министър на здравеопазването.

   Д-р Митков подчерта,че изключително полезен е мобилен диагностичен център.С него се транспортират тежко пострадали до клиники в Пловдив и София. Благодарение на хидравличната възглавница под носилката,те понасят леко пътуването. Всички екипи на ЦСМП са оборудвани с модерни и лесно преносими апарати за ЕКГ. Нов е и транспортен коридор за бебета, в който вече са транспортирани две деца със здравословни проблеми до Родилно отделение в Кърджали. Закупени са и камери за транспортиране на заразно болни.

    Най-голямото богатство обаче си остават хората. В рамките на проекта бяга проведени  международни кръгли маси,едната посветена на справянето с професионалния стрес,  още д-р Митков.

   Директорът на ЦСМП-Кърджали предостави подробности за проекта:

  Проект „Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона“ (E/HEALTH) е финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”. В резултат от изпълнението на проекта е повишен капацитета на спешната помощ, чрез съвременно оборудване и подобряване условията на труд на персонала на ЦСМП-Кърджали и филиалите му.

  Дейностите по проекта са фокусирани върху увеличаване на компетентността и подобряване условията на труд на звената за спешна помощ в Кърджали и на първичната и спешна здравна помощ в Многопрофилната болница в Кавала, чрез придобиване нова и модерна техника и оборудване за партньорите и трансгранични курсове за обучение и срещи, обмяна на опит, както и подобряване на сътрудничеството със заинтересованите страни в гражданската защита при извънредни ситуации.

  Подобряването на услугите на здравеопазването в отдалечените райони с използването  на телемедицината и организиране на система за предоставяне на услуги за първична помощ на бежанци и неформални мигранти допринасят за изграждане на капацитет за медицински персонал.

  Дейностите в рамките на проекта спомогнаха за  развитието на медицинските услуги в двата погранични региона Кърджали и Кавала чрез насърчаване на иновациите и внедряването на нови технологични решения в медицинската практика чрез:

  Доставка на оборудване за ранна диагностика и терапия и мобилен диагностичен център (линейка тип „C“, в съответствие с изискванията на стандарт EN 1789:2010+A2:2014 и линейка тип „B“ изпълнена в съответствие с изискванията на EN 1789:2010+A2:2014);
  Доставка на специализирано оборудване за реагиране при спешни животозастрашаващи случаи и в извънредни ситуации, причинени от транспортни и/или природни бедствия (телемедицина, дефибрилатори, транспортни респиратори и др.);
  Специализирани семинари за лекари, медицински специалисти;
  Специални семинари за управление при извънредни ситуации;
  Създаване на мрежа за обмяна на опит и трансгранично сътрудничество за минимализиране на последствията  при инциденти в тези региони. Обмяна на опит и съвместни семинари на експерти, лекари. Създаване на мрежа от експерти, Участие за обмяна на опит в семинари за специфични заразни болести, организирани от гръцките партньори;
  Създаване на многоезична страница с връзки към социалните мрежи: https://ehealth-gr-bg.eu/
  Изследване на удовлетвореността на пациентите на ЦСМП/ изготвяне на анализ чрез прилагане на съвременна методология/ Кърджали и филиалите му от въздействието, което оказват на гражданите  спешната помощ с новото оборудване и преди това
  Въвеждане на стандарти за здравословни и безопасни условия на труд на работещите в структурите на здравеопазването
  Провеждане на кампании за превенция на здравословен начин на живот и профилактика с мерки за ранна диагностика на социално значими заболявания.
  Кампания за мерките, които хората трябва да предприемат за ранна диагностика и откриване на различни форми на рак /простата, гърдата, кожата и др./ чрез публикации в медиите. 
  Фокус кампания за ранна диагностика и превенция сред жителите в селата и фермери за риска от факторите, предизвикващи ракови заболявания – работа с пестициди, тютюнопушене чрез публикации в медиите.
  Изработване на План за действие при извънредни ситуации
  Провеждане на семинари за организация и действия при кризисни ситуации вследствие на природни бедствия или катастрофи.
  Симулация  на кризисна ситуация и представяне на действията, които представителите на отделните институции предприемат с над 30 участници.

  Проектът е финансиран с общия бюджет от 1 391 408,01 евро от тях 662 854,49 евро за ЦСМП -Кърджали с продължителност 24 месеца.

  По време на разразилата се пандемия от COVID-19 и с решение на Управляващия орган на програмата Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 г. проектът „Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона“ (E/HEALTH) бе одобрен и за допълнителен бюджет за  закупуване на предпазни средства на персонала в ЦСМП-Кърджали и неговите партньори. За изпълнение на новите дейности по проекта срокът за изпълнението му се удължава с 10 месеца до 31 март 2021 и допълнителен общ бюджет от 217 961 евро. Бюджета на ЦСМП- Кърджали е в размер  на 64 426 евро.

  В допълнителното оборудване за нуждите на ЦСМП Кърджали са включени:

  Доставката на 13 ЕКГ апарата, 5 броя Специализиран преносим блок за транспортна изолация и безконтактни термометри;
  Информационната кампания за справяне с личния и професионален стрес в условията на пандемия причинена от COVID – 19 организирана и проведена във всички филиали и изнесени екипи на ЦСМП-Кърджали, която оказа ползотворно влияние върху персонала
  •           По темата бе поведена бе и съвместна он-лайн конференция, в която се включиха представители на центровете за спешна помощ от цяла България, както и партньорите по проекта Многопрофилната болница на Кавала и Медицинската асоциация на Кавала и Министерството на здравеопазването.

  В края на 2021 година по програмата Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 г. бе дадена възможност за допълнително финансиране на дейности. В устойчиво сътрудничество партньорите по проекта ЦСМП-Кърджали, Многопрофилната болница на Кавала и Медицинската асоциация на Кавала кандидатстваха и за втори път бяха одобрени и финансирани с още 351 858,00 евро, от тях 124 565,00 евро за ЦСМП-Кърджали. От второто допълнително финансиране ЦСМП-Кърджали придоби още:

  Специализиран транспортен кувьоз на новородени (с надстройка за монтаж в линейка) и още 5 броя преносими транспортни изолационни единици;
  Десет специализирани обучения (трейниги) за справяне с личния и професионален стрес на персонала и работа с трудни пациенти – проведени във всички филиали и изнесени екипи на ЦСМП-Кърджали“. Дейността е и във връзка с първоначално заложените дейности по проект „Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона (E/HEALTH)“, а именно разработените стандарти за здравословни и безопасни условия на труд за служителите в ЦСМП, като надграждащ елемент.
  Международна кръгла маса посветена на справянето с личния и професионален стрес и работата с трудни пациенти бе проведена при голям интерес през ноември 2022 година. Центъра за спешна медицинска помощ – Кърджали бе домакин на форума, с  участието на партньорите на ЦСМП-Кърджали, Болницата в Кавала, Медицинската асоциация на Кавала, както и представители на Центровете за спешна помощ от Смолян, Кюстендил, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Хасково и на заинтересованите институции от Кърджали: МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, Областна управа, ПБЗН, екипа на спешен телефон 112, БЧК.

  Бяха разработени, отпечатани и разпространени множество информационни материали, както тясноспециализирани (книжки посветени на справянето с личния и професионален стрес, за работа условията на пандемия причинена от COVID – 19, за работа с трудни пациенти, диплянки за превенция на здравословен начин на живот и профилактика с мерки за ранна диагностика ракови заболявания), така и за широката общественост (брошури). Разработен и публикуван на сайта бе и филм посветен на симулацията  на кризисна ситуация и действията, които представителите на отделните институции предприемат.

  Това финално събитие е посветено на споделянето на резултатите от проекта, опита и съвместни проблеми на медиците от двете страни на границата посредством съвместна работа, което допринася за укрепване на връзката между партньорите и устойчивостта на партньорските инициативи.

  Кърджали бг вести

  Източник: Kardjali.bgvesti.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

  Още новини

  Последни новини