Гимназията по туризъм в Кърджали с нов спечелен проект

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства одобри с 80 точки от възможни 100 проекта на ПГ по туризъм „Проф. д- р Асен Златаров“,  гр.Кърджали. Наименованието на спечеления проект е: „Многообразието в интеркултурното приятелство и единни в общуването“. Приоритетът, по който ще работи гимназията е: Реализиране на мерки за равен  достъп до предучилищно и училищно образование на деца и ученици от етнически малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/ или  прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално- икономически и културни бариери.

Предвижда се преките участници в проекта да са 216 ученици, от които  50 ученици от уязвими групи от училището ще участват в различните дейности. 22-ма педагогически и непедагогически специалисти, 2-ма родители и 2-мапредставители на местната власт ще бъдат включени в конференции, обучения, семинари и кръгли маси  на тема: "Стратегии за многообразието в контекста на междукултурното общуване. Споделяне на модели за добри практики с етническите малцинства". Във всяка дейност ще бъдат обхванати и представители на различни етноси, в това число и ученици от уязвими групи.
Проектът предвижда различни форми и образователни дейности в направленията Гражданско образование, Изкуства и Спорт, интерпретирани по  иновативен начин – през призмата на интеркултурното образование, кулинарни изяви и други дейности, организирани съвместно с родители и представители на местната власт.  Ще бъдат закупени безплатни карти за  транспорт, също така и необходимите учебни пособия и помагала на всички участници. Ръководителят на проекта  инж. Марияна Стратиева икоординаторът  г-н Георги Гарабедян са обнадеждени,чесреализирането на този проектзлатаровци ще надградят знания и умения за сътрудничество между ученици от различни етноси.

Това съобщиха от ръководството на гимназията.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини