Силвия Бакърджиева, ИТН: Работим за правова, европейска и развита държава. Кризите изискват целенасочени решения

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Силвия Бакърджиева е родена в Хасково. Възпитаник на Хасковската езикова гимназия „Проф.д-р. Асен Златаров“. Юрист по професия, с дългогодишен стаж в държавната администрация в сектор безопасност на храни, европейски въпроси и климат. С дипломатически стаж като представител на България в Брюксел в сектор „Околна среда и климат“. Юрисконсулт на ГД „ Здраве и безопасност на храни“ на Европейската комисия. Съветник в Политическия кабинет на Министерство на околната среда и водите в мандата на 47-то Народно събрание.

Г-жо Бакърджиева, започваме с един от най-наболелите въпроси пред всички ни. Високите цени на стоките от първа необходимост и на енергията. Как според Вас може да бъде овладяна инфлацията в страната ни?

Труден въпрос, на който биха отговорили най-добре финансисти или икономисти. Какво поражда инфлацията? Очевидно от известно време насам има генерирано огромно количество допълнителна парична маса като част от справянето с Ковид кризата. Същевременно пандемията и войната в Украйна нарушиха глобалната верига на доставки, което ограничи предлагането на различни стоки на европейските, а и световните пазари.

Веднага давам пример – Украйна е един от водещите износители на земеделски продукти като зърно, мед и билки. Недостиг на тези стоки на пазара на ЕС води автоматично до повишаване на цените, включително и в България.

Отделно цените на енергията драстично скочиха и това неминуемо се отразява на производството на стоки и на цената на крайния продукт, която се плаща в крайна сметка от потребителя. Според последните доклади на Европейската централна банка близо 38% от инфлацията се дължи на високите цени на енергията в ЕС.

Бих повторила мнението на уважаваната от мен Мика Зайкова – необходими са свежи инвестиции в икономиката. Ще добавя и намирането на евтини енергоизточници. Гарантираност на енергийните доставки на оптимални цени ще доведат до по-голяма сигурност на производствения процес и ще допринесат до повишаване на конкурентоспособността. Струва ми се, че раздаването на парични помощи „на калпак“ има много кратък и неустойчив ефект, трябва да бъдат търсени целенасочени решения към най-уязвимите групи.

Работили сте предимно в сферата на екологията и климата, как може да бъде решен проблемът с качеството на въздуха в градовете?

За съжаление това е един от тежките проблеми на България в сектор околна среда. Две от най-тежките процедури в съдебна фаза в Съда на ЕС срещу България са точно по отношение на качество на въздуха – превишаване на нормите на фини прахови частици и тези на серен диоксид. По отношение на фините прахови частици очакваме решение на Съда на ЕС, вероятно в началото на 2023, с размер на санкциите, които България неминуемо ще плаща. Превишението на нормите на серен диоксид идват предимно от района на Маришкия басейн, където са концентрирани 4 ТЕЦ – Марица Изток 2, Брикел, Контур Глобал (Марица Изток 3) и Ей И ЕС (Марица Изток 1).

Т.е. необходими са комплексни мерки – както по отношение на отоплението на домакинствата на твърдо гориво (огромен % са такива), така и по отношение на емисиите от транспорта и преминаването към по-чиста и нискоемисионна зелена енергия и технологии.

Нека не забравяме, че качеството на въздуха и постигане на нормите е основна отговорност на местната власт. Изисква се и активната роля на държавата. Това обаче не трябва да означава порочния модел, установен в последните години – държавата финансира и взаимодейства само с общини, чиито кметовете са представители на управляващата партия. Виждаме трудностите пред малките общини и големите различия между Северозапада, Тополовград и една Община Бургас например. Трябва стратегически подход, не фрагментиран и партийнообвързан.

Според Вас прави ли всичко необходимо държавата, за да облекчи хората от скъпите сметки за отопление и от високите цени на горивата?

В рамките на 47-то Народно събрание подкрепихме мораториума на цените на ток, вода и парно и не позволихме шоковото им поскъпване за крайните потребители. Подкрепихме и облекчен режим за изграждане на ВЕИ за собствени нужди, както и антикризисни мерки за бизнеса при приемане на Закона за бюджета за 2022 г.

Свидетели сме обаче на безпрецедентна енергийна ситуация. Някои държави като Италия например обмислят забрана за автоматична промяна на договорите за доставка на електричество до 2023, както и мерки за подпомагане за ел.енергия на възрастните хора. Нидерландският регулатор извършва проверки по какви цени енергийните дружества плащат произведената соларна енергия от потребителите. Масово държавите в ЕС насърчават изграждането на ВЕИ или възобновяват развитието на ядрена или въглищна енергия.

Изглежда че в България все още опциите за подпомагане на бизнеса и домакинствата и мерките за действие не са изчерпани. Да не забравяме обаче, че сме все пак най-бедната държава-членка на ЕС и ресурсите са ни ограничени.

Напоследък с огромен интерес следя статистиката на ЕК на цените на горивата на ЕК. Люксембург е държавата с най-висок БВП/глава от населението в ЕС. Сравнявайки цените на горивата обаче, България в момента плаща с 20 евроцента по-евтин бензин Euro-super 95 (1.45 euro/l към 1.65 euro/l), за сметка на газа за отопление -1.45 euro/l в България към 1.23 euro/l в Люксембург.

При минимална работна заплата в Люксембург от 2140 евро и минимална работна заплата в България от 710 лв. сами може да си представите какво влиза в потребителската кошница на българина. И то струва много по-скъпо от това, което един жител на Люксембург плаща.

Ако не, какво трябва да се направи?

Трябва целенасочена и добре обмислена държавна финансова, енергийна и социална политика. Отделно, ние като потребители трябва устойчиво и пестеливо да използваме ресурсите – вода, енергия, земя. Те не са неизчерпаеми и с ограничаването им цената за набавянето и използването им ще нараства. Стремим се към ресурсна ефективност и кръгова икономика. Всички ние – потребители, бизнес, регулатори, сме отговорни за постигането им и трябва да полагаме необходимите усилия.

Защо хората да гласуват за Вас?

Защото имаме политически морал, не се страхуваме да говорим истината и сме с чисто политическо минало. Това са изчезващи качества в българската политика. Независимо от грешките и доверчивостта, които допуснахме, и негативите, които натрупахме, не сме отстъпили от праволинейността и истината. Имаме експертизата, а вече и опита да бъдем фактор в политиката и ще продължаваме да работим за една правова, европейска и развита България.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

Източник: Haskovo.NET

Още новини

Последни новини