НОИ с информация как ще се изплащат инвалидните пенсии

Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидност е изтекъл между 13 март 2020 г. и 30 юни 2022 г., ще продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ) до края на декември тази година.

Условието е хората с такава пенсия да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г. и в НОИ да не са постъпили други експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК с нови обстоятелства след преосвидетелстване.

От НОИ допълват, че приоритетно обработват получените данни от РЗИ и ще продължат срока на изплащане на пенсиите и добавките за чужда помощ на всички пенсионери, които попадат в обхвата на разпоредбата.

Дължимите суми на лицата, които получават пенсиите си чрез пощенските станции в страната, ще бъдат изплатени с отделен пенсионен запис, а тези, получаващи пенсиите са по платежна сметка – с допълнителен превод в рамките на настоящия месец.

За лицата, за които в НОИ има постъпило ново експертно решение, с което е определен нов срок на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава право на пенсия за инвалидност, е регламентиран 4-месечен срок, в който НОИ трябва да се произнесе с разпореждане и съответно да бъде продължено изплащането на инвалидните им пенсии.

Независимо от това, при постъпване на експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК е създадена организация за незабавното и автоматизираното им обработване с цел изплащане на дължимите суми на лицата в най-кратки срокове.

Удълженият срок на изплащане беше заложен в специалното законодателство заради извънредната епидемична обстановка. В съответствие със закона пенсиите за инвалидност с изтекъл срок на валидност на ТЕЛК/НЕЛК решението продължиха да се изплащат за времето на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

Заради отпадането на извънредната обстановка в края на април, крайната дата стана 30 юни 2022 г. и засяга малко над 24 000 пенсионери.

Правото на пенсия за инвалидност се придобива от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението и се отпуска за срока на инвалидността.

Пенсиите за инвалидност на хората, навършили необходимата възраст, се отпускат пожизнено.

Източник: offnews

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини