Съдебният инспекторат е сезиран за странните решения на ВАС в полза на "Евролаб"

Съдебният инспекторат бе сезиран за странните решения на Върховния административен съд в полза на частната фирма "Евролаб 2011", която държеше монопол върху доходоносния бизнес върху контрола на внасяните през ГКПП "Капитан Андреево" плодове и зеленчуци, но предходното правителство реши да върне държавата там.

"Антикорупционният фонд" (АКФ) публикува анализ на последните решения на ВАС, посочвайси съмнения за сериозни нередности.

В последните две седмици на юли Административният съд София-град (АССГ) и Върховният административен съд (ВАС) скоростно се произнесоха с общо шест акта по жалби на дружеството "Евролаб 2011".

Най-притеснително е определението на ВАС от 19 юли, с което съдът незабавно и безусловно нареди на агенцията по храните (БАБХ) да прекрати да блокира частната фирма да извършва товаро-разтоварна дейност на границата .

В определението на съда се обяснява, че фирмата е "оператор" и като такъв има едва ли не някаква специална функция, която се осъществя само на ГКПП от частно лице, което товари и разтоварва стоки на границата срещу получаване на държавна такса. Определението на съда води до извода, че държавата реално няма право да извършва самостоятелен контрол по границите, въпреки конституционните си задължение.

АКФ посочва, че решението на ВАС е в разрез с буквата и духа на Регламент (ЕС) 2017/625, както и на националното законодателство. Неправителствената организация напомня, че операторите извършват единствено спомагателни дейности на границата, а дейността им изцяло се контролира от органите на официален контрол, какъвто е БАБХ.

Мотивите на съда са, че "Евролаб 2011" има сключен договори с вносителите да разтоварва тяхната стока. Според експертите на АКФ обаче няма как по силата на договор да се възлагат и поемат задължения, които да отменят специалния разрешителен режим на границата.

"Чрез своето определение съдиите от ВАС предоставят на едно частно юридическо лице част от правомощията на държавните органи на граничния официален контрол и събирането на държавна такса за тази услуга – схема, която вече познаваме от "Златната локва", предоставена на "Пи.Еф.Си", се казва в позицията на АКФ

Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове забранява всякакви дейности, извършвани от външни лица, които затрудняват граничния контрол. В нея се изброяват изчерпателно допустимите дейности, които могат да бъдат извършвани от външни лица на границата и те са: банкова, застрахователна и възстановяване на ДДС.

Всякакви други дейности в зоните на ГКПП могат да се извършват само след изрично разрешение по определен в закона ред. В случая обаче няма разрешение от страна на контролния орган за дейността на частната фирма.

"Нещо повече, извършването на товаро-разтоварна дейност от страна на неоторизирано частно лице, при това представител на вносителя, във всички случаи би намалило или би създало съществен риск от намаляване ефективността на осъществявания официален контрол на ГКПП", отбелязва АКФ.

В този смисъл е притеснително дори самото допускане на жалбата на "Евролаб 2011" от съда, камо ли решението в полза на фирмата.

АКФ открива нередности и при разпределението на делата след трите жалби на "Евролаб 2011". Те са внесени в съда на три различни дати – 16 юни, 27 юни и 1 юли. Въпреки това делата получават три поредни номера на дела на 8 юли, сякаш между 16, 27 и 1 число няма други подадени жалби.

Жалби обаче има. Между първата и втората жалба на "Евролаб" има заведени близо 600 жалби, а между втората и третата – около 300, показва проверка на Mediapool от входящите номер на жалбите. Въпреки това делата на "Евролаб" някак се случват с поредни номера.

Делата са разпределени на почти идентичен съдебен състав едновременно – на 11 юли. Така и трите дела се падат на шефа на ВАС Георги Чолаков, който пък се оказва в дежурен съдебен състав между точно 11 и 15 юли .

"Възниква въпросът какво е наложило това забавяне – в единия случай повече от 20 дни, така че делата по трите преписки да бъдат образувани едновременно и да бъдат разпределени по време на съдебната ваканция между ограничен брой съдии", пита АКФ.

АКФ е подал сигнал именно за нередностите при разпределението на делата до Инспектората на ВСС.

"Очакваме бърз отговор от Инспектората на ВСС по констатираните от нас нарушения и ще информираме обществеността своевременно за това", коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Съдебният инспекторат няма право да се меси във вътрешното убеждение на съда при решаването на делата, но може да прави проверки за нарушенията при тяхното администриране. В случая става дума за доста странно разпределение на трите дела. В края на миналата седмица БАБХ с ново разпореждане спря "Евролаб 2011" да разторва на границата.

Източник: mediapool.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини