79 % от годишните данъчни декларации в Кърджали са подадени онлайн

На 3 май изтича срока за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2021 г. , напомниха от офиса на приходната администрация в Кърджали. До този момент близо 9 930 души са декларирали доходите си пред НАП.  79 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/.

 Директорът на  НАП  Кърджали, г-жа Елван Гюркаш  съобщи, че поради продължаващи технически проблеми, Български пощи са в невъзможност да приемат каквито и да е пратки, включително и годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица, получени през 2021 г. /по чл. 50 от ЗДДФЛ/. Затова съветват своите клиенти да ползват услугите на куриерските фирми, като важи датата на приемането на пратката от фирмата.

Тя допълни още, че друг вариант е подаването на декларациите и плащането на дължимия данък в офисите на НАП по постоянен адрес в работните дни 29 април и 3 май.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  3 май.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 3 май.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП. 

Вили Милкова

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини