Местният парламент в Кърджали гласува продажба на дяловете на Общината в Поликлиниката, очаква 138 370 лв.

Местният парламент в Кърджали гласува единодушно продажбата на дяловете на Общината в Диагностично-консултативен център 1.Очакват се приходи от 138 370лева.

На сесията на Общинския съвет кметът инж.д-р Хасан Азис направи следното предложение:

Предлагам в плана за приватизация за 2022 г. да се включат 20 % от дяловете на „ДКЦ 1 – Кърджали” ООД .

Договора за продажбата на 80 % от дяловете на „ДКЦ -1” ЕООД гр. Кърджали е сключен на 16.11.2001 г.,  като останалите 20 % са собственост на Община Кърджали.

С Решение №165 от 30.06.2020 г. на Общински съвет – Кърджали е открита процедурата за приватизация на 20 % от дяловете на ДКЦ -1” ООД гр. Кърджали.

През 2021 г. след проведена повторна процедура чрез пряко договаряне са възложени  анализа на правното състояние, приватизационната оценка, информационния меморандум  и тръжната документация за продажбата на дяловете.

Продажбата на дяловете в ДКЦ1 бе водеща в Програмата за приватизация на Община Кърджали за 2022 г.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини