Високата цена на тока води ВиК дружествата към фалит

Държавните ВиК дружества в страната са застрашени от фалит заради високата цена на електроенергията и липсата на разбиране от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която отказва да предприеме действия, с които да защити операторите, въпреки наличните законови разпоредби. Това стана ясно на трета поред работна среща между МРРБ и Комисията, съобщиха от регионалното министерство.

В срещата са участвали зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков, Атанас Паскалев - съветник на регионалния министър, Кънчо Кънчев - изпълнителен директор на "Български ВиК Холдинг" ЕАД, представители на Съюза на ВиК операторите в Република България и др. От КЕВР са присъствали председателят Иван Иванов, както и членовете Пенка Трендафилова, Димитър Кочков, Ремзи Осман, директорът на Дирекция "ВиК услуги" Ивайло Касчиев и др.

Зам.-министър Граматиков е припомнил, че проблемите в сектор ВиК са сериозни и скоро ще се стигне до ситуация, в която дружествата просто няма да могат да изпълняват функциите си. "Индикации, че предстоят проблеми с цената тока, има още от лятото, но не се предприеха никакви мерки от страна на регулаторния орган", е посочил Граматиков и е напомнил за изписаните писма и срещи по въпроса. "Възможността от 1 януари да влязат в сила новите бизнес планове е нулева. Затова ни трябва нова цена веднага", е заявил той.

Директорът на ВиК холдинга Кънчо Кънчев също е алармирал за драматичната ситуация в сектора и е отбелязал, че цените на тока не отговарят по никакъв начин на разчетите, заложени в действащите бизнес планове на дружествата. В момента дружествата под шапката на ВиК холдинга плащат средно с над 303 лв. повече за ток спрямо утвърдената в бизнес плановете цена от 82 лв. Заради огромната разлика те са задлъжнели с над 18 млн. лв. към доставчици на ел. енергия.

"Почти всички електроразпределни дружества са пуснали писма, с които заплашват да започнат да спират тока, ако ВиК операторите не платят", е признал Кънчев. Според него, ако не се вземат мерки, има риск дълговете за ток да скочат до 140 млн. лв.

Управителят на ВиК-Враца Ангел Престойски е алармирал, че около 20 дружества са заплашени да изпаднат в неплатежоспособност, а това значи фалит. В тази ситуация те няма да могат да обслужват населението в редица населени места. "Още преди шест месеца ние сме алармирали КЕВР за проблемите, които ще излязат на дневен ред веднага след увеличението на тока. Докато се вземат мерки, няма да има дружества, всички ще си хвърлим оставките", откровено признал той.

Управителят на ВиК-Видин Георги Владов е алармирал за още един проблем - увеличението на минималната работна заплата от 1 януари догодина. Така освен непосилни сметки за ток, дружествата ще трябва да намерят средства и за по-високи заплати, т.е. още дефицити.

"Трябва ни нова цена от 1 януари. Стигнали сме дъното. Хората ще започнат да напускат работа и накрая ще останем само шефовете на ВиК дружествата, които ще заключат вратата, когато фалират", е заявил Владов. По думите му изпадането на ВиК операторите в несъстоятелност крие риск от провал на проектите по Оперативна програма "Околна среда" за ремонт и модернизиране на ВиК мрежите. Държавата ще загуби милиарди, както и шанса за нови мрежи. Според него има забавяне по приемането на бизнес плановете. Освен това не се спазват и разпоредбите на нормативната уредба, в която има ясни срокове за тази дейност.

Съветникът на министър Виолета Комитова - Атанас Паскалев, вижда три варианта за изход от кризата.

Първият е да се стартира чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Той регламентира процедура за преразглеждане на цените да се открива от комисията служебно или по искане на ВиК оператори, когато възникне непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите.

Вторият вариант е ускоряване на процедурите по приемане на бизнес плановете на операторите, а третият - намаляване от 6 на 3 месеца на сроковете, които вземат предвид разходите при формиране на цените на услугите.

Според председателя на КЕВР Иван Иванов единственият шанс за справяне със ситуацията е въвеждането на компенсаторен механизъм от страна на държавата. Според него и експертите на КЕВР прилагането на чл. 19 от Закона е невъзможно, тъй като в момента има стартирана процедура по одобрение на новите бизнес планове на дружествата, в които са заложени различни от сегашните цени. А те предвиждат увеличение на заплатите в отрасъла, както и отразяват новите цени на тока. Не може обаче да се каже в какъв срок тези планове ще бъдат приети.

Членът на КЕВР Ремзи Осман е изразил мнение, че трябват спешни законодателни промени, с които проблемите да бъдат решени.

"Срещата беше напълно безпредметна. Ние сме се консултирали с юристи във връзка с прилагането на чл. 19, като при желание регулаторът може да приложи това действие от 1 януари до влизането в сила на новите бизнес планове", обърнал се към представителите на КЕВР зам.-министър Граматиков.

Той напомнил, че все още КЕВР не е одобрила нито един бизнес план на ВиК дружество, въпреки че са внесени от края на юни 2021 г. Шансът това да се случи до нова година е нулев. "Активирането на чл. 19 и нова цена от 1 януари е единствената възможност да избегнем проблемите. Разбира се, ще търсим и компесаторен механизъм", е обобщил заместник-регионалният министър.

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини