Държавен архив в Кърджали с изложба за българските евреи в Международния ден на архивите

Изображение 1 от 3

             На 9 юни се отбелязва Международният ден на архивите, решението е взето на Общо събрание на Международния съвет на архивите в Квебек, Канада, проведено през 2007 г. Тази дата е избрана, тъй като МСА е създаден на 9 юни 1948 г. под егидата на ЮНЕСКО. Този избор е одобрен от изпълнителния комитет на МСА и приет от цялата архивна общност.

            Държавна агенция „Архиви“ и нейните териториални структури, традиционно организират в този ден, различни прояви за да покажат на ролята и значението на архивите за обществото. Архивите, като част от културното историческото наследство са богат източник на информация.  Разнообразието на архивните извори е огромно, съхраняващо доказателства за икономическото, политическото, социалното и културно развитие на човечеството. Документите съхранявани в архивните институции са от интерес, не само за историците, но са от съществено значение и за цялото ни общество. Ето защо освен да се грижим за тяхното опазване, съхранение и използването им, имаме за цел и да популяризираме пред широката общественост, съхраняваните в архивните институции уникални, редките и ценни документи. Това е чудесен повод да се открие и опознае професията на архивиста.

             2021 година е юбилейна за Държавна агенция „Архиви“, в която тя ще отбележи  70 години от своето създаване. По повод  9 юни  Държавен архив – Кърджали представя Документалната изложба „1943: Преследване и защита. Съдбата на българските евреи“, подготвена от Държавна агенция „Архиви. Събитието е предвидено да се проведе при спазване на всички мерки за безопасност в условията на епидемична обстановка.

            Традиционно на този ден се обявяват номинациите в категориите за дарители и  читатели на архива.  В категорията „Дарители за 2020 г.“ бяха номинирани:

             1. Г-жа Пепи Иванова Арнаудова, направила две дарения на Държавен архив – Кърджали на документи на доц. д-р Димитър Арнаудов. Една част от дарените документи са от биографичната, творческата, служебната и обществената му дейност, като са представени дисертационните трудове за присъдени звания, авторски книги, учебници, научни разработки, лекции, статии, бележници от професионалната и обществено политическата му дейност и обхващат периода 1980-2012 г.  Другата част от дарените документи са от дейността на ОКЗНИ за периода 1990-1993 г. и включват протоколи за дейността, кореспонденция, преписка във връзка с огранизирането и провеждано от ОКЗНИ гражданско неподчинение  и Стачка, като цяло отразяват и документират събития, факти и участниците в процесите, станали в страната в началото на прехода към демокрация.

             2.Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов – за дарените от него документи като второ допълнително постъпление към личния му фонд. Дарените документи имат научно, културно и историческо значение. Постъплението съдържа документи от творческата, служебната и обществената дейност и включват  авторски книги, лекции, тестове, публикации и сборник от професионалната дейност на проф. д-р Тодор Черкезов. Документите са в оригинал. Проф. д-р Тодор Черкезов е автор на над  88 научни труда, сред които три монографии, учебници и учебни пособия и над 71 публикации в научни списания и сборници. Значителна част от докладите са представени на конгреси, симпозиуми и конференции у нас и в чужбина.

        В категорията „Читател за 2020 г.“ беше номинирана  г-жа Мария Стоянова Петрова, направила 3 посещения и използвала 31 а.е., като неините проучвания са по теми свързани със създаването, развитието и дейността на съвета и читалището в с. Пчеларово, както и за историята на селото.

          

  Изготвил:

  Гергана Димитрова

  началник отдел „Държавен архив“ - Кърджали

  Източник: Kardjali.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Последни новини