11 °C

340 души са обхванати по програми за заетост и обучение в края на миналата година

В програми за заетост и обучение работилите лица в областта за месец ноември  са 340,съобщават от Бюрото по труда в Кърджали.,

В бюрата по труда от областта се реализира Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда”. По програмата са разкрити 205 работни места. Нововключени в програмата лица в заетост са 214. Работили са 192 лица. Обгрижените лица по програмата са 206.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица от началото на годината  са  98.

Мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

„Заетост х 3“

1.ПМС 151, изменено и допълнено с ПМС 278/2020 – в ДБТ от област Кърджали  са подадени заявления от 156 работодатели за получаване на средства за 1 758 работници.

 2.Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 – от началото на юли започна приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ за получаване компенсации от 290 лв месечно на работник/самоосигуряващо се лице за срок до 6 месеца в периода юли–декември. През периода юли-ноември са постъпили 34 заявления за 379 лица.

3.Заетост за теб – процедурата стартира от началото на юли и даде възможност на работодателите да кандидатстват в ДБТ за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. През периода юли-ноември   са сключени 130 договора за наемане на 262 безработни лица.

От 27.11.2020г. работодателите и търсещите работа вече ще могат да се възползват от облекчените условия на мярката „Заетост за теб”. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните. Промените се изразяват в следното:

- увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца;

- намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);

- увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин:

• до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

• до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

• до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

• над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

- допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 21.04.2021

Последни новини