7 °C

588 са новорегистрираните безработни за февруари в областта

Новорегистрираните безработни през месец февруари 2020 г. в областта са 588 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 29,8% /175 бр./, 15,1% са регистрираните от сектор „Индустрия” /89 бр./, от Аграрния сектор – 3,4% /20 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 304 – 51,7%.

Към 29.02.2020г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 3 301 жени /58,8%/ и 2 311 мъже /41,2%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 76, а на мъжете със 72.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 29.02.2020г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,1% /2 249 бр./ и от 50 до 54г. – 14,6% /817 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,3% /19 бр./.

Към 29.02.2020г. безработните над 50г. са 3 066 – 54,6% от общо регистрираните.

Към 29.02.2020г. регистрираните младежи до 29г. са 442, като делът им е 7,8% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 20 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 627 и съставляват 11,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 19 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 865 души или 51,1%. Спрямо предходния месец те намаляват с 81 бр.

Висшистите съставляват 7,8% и са 438 бр. Те намаляват спрямо предходния месец с 4 бр.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41,1% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 309 души. Те  намаляват с 63 бр. спрямо предходния месец.

          По професионален признак регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 27,1% /1 523 бр./;

- специалисти – 13,2% /739 бр./;

- без специалност и професия – 59,7% /3 350 бр./.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини