11 °C

Фатима, светицата-покровителка на българите-алиани

Темата за българите-алиани е сравнително нова за българската наука.Публикациите са единични.Съществуващите изследвания се фокусират основно върху алианите ,самоопределящи се като турци.(1)Проблематиката обаче е от изключително значение за изясняването на процесите на ислямизация на българското население.Приемането на алевзма под влияние на дервишката пропаганда е тенденция,силно подценявана от българската наука.Алевизмът,в който се вписва Бекташийският орден е течение,оказало се привлекателно за големи маси от населението в Родопите. По аналогия със Североизточна България,където по призива на Шейх Бедредин българи-християни приемат опозиционния на ортодоксалния сунизъм ислям,тук алевизма набира сила..След разформироването на Еничерския корпус през 1826 г.действащия в него Бекташийски орден формално е поставен извън закона.Това обаче не слага край на бекташизма като религиозно братство в българските земи.Един от култовете прехвърлил мост между християни и мюсюлмани е този към любимата дъщеря на Пророка Мохамед  от брака му с първата и възлюбена съпруга Хадиджа-Фатима Аз-Захра(2).Името Фатима на арабски означава „отбиване /на детето/ от гръдта”.Фатима е известна с прозвището/ар.куна/Умм Ал Аума - Майка на имамите.Наричана е още Аз-Захра/от ар.осветяване/.Фатима е член на Ахл-ал Байт /ар.Светото семейство/(3)Заедно с Пророка Мохамед и дванадесетте имами ,тя е обявена за „непогрешима”/ар.масума/.

Мохамед се отнася към Фатима с голяма любов и внимание.Любимата дъщеря е последният човек с който Пророка се сбогува при началото на военна кампания и първият ,който поздравява след приключването й.

Фатима Аз-Захра е съпруга на четвъртия праведен халиф/т.е.избран според волята на мюсюлманите/ и първи имам Хазрети /от ар.свети/ Али.Али е не само братовчед и зет на Пратеника на Аллах.Той е негов пръв побратим,което го прави обект на безгранична почит от дванадесетоимамитските  шиитите и от членовете на алевитските ордени. (4) Всичко това превръща в обект на почит сред шиитите и особено сред близките до алевизма ордени и неговата съпруга Фатима Аз-Захра.

Често образът на Фатима се митологизира.В алевитските предания се включват епизоди,призвани да свидетелстват за нейната святост.Фатима твори чудеса.  Дори нейното рождение е обявено за чудо, а бракът и с Хазрети Али за решение на Аллах. Фатима е способна да защитава хората от зли сили. Според едно предание дори Пророка Мохамед успял да се отърве от заклинанията на своите врагове с нейна помощ.

  Дъщерята на Пророка Мохамед се ражда в 605 /или 615 г./ от Р.Хр.Фатима има от брака с Хазрети Али 5 деца. Тя  умира  непосредствено след баща си,на 11-та година от Хиджра/633 г.от Р.Хр./ Фатима завещава тялото и да бъде измито от съпруга й. Той я погребва на тайно място по политически причини. Смята се,че то е в гробището Ал Баки. И до днес гробът на Фатима е неизвестен. Шиитите приемат смъртта на Фатима за мъченичество и я почитат с двадесетдневен траур.

  Много изтъкнати изследователи на световните религии сочат тясната връзка между Фатима Аз Захра и Света Богородица. Световноизвестен е фактът че Светата Дева предава своите най-важни пророчества в португалския град Фатима,  носещ името на мюсюлманската светица. Търсят се аналогии между мъченичеството на двете свети жени.  Не е случаен факта, че и двете са майки, и двете са свързани с „младенци”.  И в България се търсят връзки между Фатима и Богородица.  При българите мюсюлмани в Тетевенско Светата Дева е обект на преклонение и до днес(5).

  Кое прави Фатима Аз Захра особено важна за алевизма в България.  На първо място това е, че на територията на страната се намира единствения макар и символичен неин гроб. (6) Местните алиани смятат, че в него са погребани окото и ръката на светицата. Гробът се намира в текето Елмалъ баба/от тур.elma-ябълка/ до бекташийското село Биволяне, община Момчилград. Тюрбето на Фатима е отделено от това на Елмалъ баба и пет негови сподвижници в самостоятелна пристройка.  На югоизточната му страна преди години е имало щампа, изобразяваща ръката и окото на Фатима Аз Захра. Според  проф.Любомир Миков тази щампа през последните години е породила твърдението, че тук са погребани ръката и окото на дъщерята на Пророка(7). Д-р Невена Граматикова също сочи, че има предание, че тук е погребана Фатима Аз Захра. (8)Този гроб е без аналог. Гроб на Фатима Хазрат-и Масуми има в иранския град Кум. Тя е дъщеря на седмия шиитски имам Муса Ал- Казим. Нейното светилище е второто по важност място за поклонение в Иран.(9).

  Турската изследователка Айше Каяпънар се опитва да лансира предположението, че погребаната в текето Фатма/Фатима б.а./ е дъщеря на Елмалъ баба, чийто действително име е Тимурхан Шейх. Тя се позовава на регистър от XIX в.,в който са описани бекташийските текета. Тя сочи, че в списъка на потеклото на Тимурхан Шейх се споменават Сел,Сунулах и Дервиш Сейди, които са синове на Фатма(10). Това твърдение обаче противоречи на мнението на местните бекташи. Нещо повече те твърдят,че текето е най-важното оцеляло от времето на Бекташийския орден на Балканите и е средище на всички последователи на алевизма в страната,причисляващи се към бекташийската общност. Нещо повече тук живее и халифе дедето на бекташите в България Мехмедали Сюлейман. Самата Айше Каяпънар потвърждава това коствено, цитирайки документ, според който  през 1568 г.в текето са живеели 579 дервиши. Данните от регистровия материал от XVI в.свидетелстват за многобройно население, регистрирано във вакъфа на Елмалъ баба, с брой почти толкова, като на малък град. Сред имената се срещат синове на Абдулах,т.е.новоприети в исляма(11).Това се подкрепя твърдението на доц.Катерина Венедикова. Тя сочи ,че е попаднала на надгробен камък в гробището на с.Биволяне на българка,приела исляма. Освен това е запазен споменът,че в околностите на текето е имало християнски манастир(12).

 Най-ранния надгробен камък открит на територията на текето е на сина на Елмалъ баба Екбер баба и е датиран от доц.Катерина Венедикова в 1620/1621 г.от Р.Хр. Венедикова обаче акцентира върху надгробие на Мустафа Деде от 1790/1791 г.от Р Хр./1205 г.от Хиджра/ според, което Елмалъ баба е от Демир хан и е служил в текето със „чисто сърце на онзи възвишен гроб на светец-мъченик”(13).Посочена е и датата на смъртта на Елмалъ баба- 1584/1585 г.от Р.Хр. или 992 г.по Хиджра.

Самият гроб на Фатима Аз –Захра лежи върху по стар. Това е отразено от проф.Любомр Миков. Той пише:”Гробът на Фатима е всъщност обикновен дървен ковчег, покрит със зелено платно. Той е ориентиран с глава на югозапад, но не е вкопан. Вдясно от горната му част има стар и вкопан камък, който се смята за надгробен камък при главата. В него също има вклинен железен свещник, а в дясно от ковчега има и метална касичка.

 Съчетаването на невкопан дървен ковчег с вкопан камък за надгробен знак при главата означава, че за основаването на това тюрбе е използван действителен гроб/най-вероятно мъжки/, който се е намирал в непосредствена близост от гробовете от мъжкото тюрбе.”(14)

 Тук Фатима твори чудеса. Тя изцелява и дава потомство. Не случайно тук идват за лек много жени. Самата стопанка на текето също  е жена.

  Но има и още нещо :По подобие на Света Богородица от потеклото и ще се появи Месията и ще тържествува правдата в света. За шиитите и алианите това е дванадесетия имам Мохамед Ал-Махди. Той е син на единадесетия имам Хасан Ал Аскари и византийска принцеса(15). Според иранската политическа и религиозна пропаганда времето за появата на Махди, вече е настъпило. Дали това се очаква да стане в Елмалъ баба само посветените бекташи знаят. Факт е обаче, че според поверието битуващо сред най-посветените алиани по нашите земи-мусаибите, Елмалъ/тур.ябълка/ се нарича  най-важното теке. Те твърдят, че мястото се определя от това къде най-късно през есента капят ябълките от дърветата. В случая това е Елмалъ баба текеси.(16).

  Това което е важно за нас е, че сред жителите от района на Елмалъ баба има и мюсюлмани приели исляма. На практика това означава обърнати в алевизма българи. Не е изключено това да е станало не само в следствие на дервишката пропаганда, но и в резултат на приобщаване от еничерите-бекташи. Факт е, че през 1826 г. когато султан Махмуд II се разправя с Еничерския корпус от текето са изведени и затворени в килии над 500 дервиша(17). В последствие те са избити. Това недвусмислено сочи, че по това време обителта вече е била реална заплаха за султанската власт.

  Фатима е тясно свързана с Еничерския корпус. Символът на нейната длан,  известна като Хамза стои неизменно на щандартите на еничерските знамена. Тя е и символ на три от еничерските орти.(18). Ръката на Фатима се е извезвала и върху еничерските знамена.

Ръката на Фатима е традиционен неин символ.Легендата разказва, как младата невеста Фатима бъркала яденето на огъня,когато влязъл Хазрети Али,който водел и друга жена,която му се полагала по шериата.Фатима Аз-Захра била така съкрушена,че не разбрала как изпуснала лъжицата и продължила да бърка яденето с ръка.Душевната й болка била толкова силна,че въобще не усетила физическата.И продължила да бърка.Хазрети Али така и не си взел друга жена.От тогава ръката на Фатима станала символ на търпение,вяра и залог за изпълнение на дадената дума.Верността на Али от своя страна станала пример за алевитите,които възприели моногамията и поставили наравно жената с мъжа в семейството и обществото.В Светото семейство Фатима е едновременно дъщеря,съпруга и майка,поради което е почитана не само като равноправен член в него,но и като символ на цялото семейство.

 Ръката на Фатима Аз-Захра е често изобразявана в текстилната орнаментика на хетеродоксните мюсюлмани-алиани,както в Североизточна България,така и в Източните Родопи.Сред жените от всички мюсюлмански общности в страната е разпространено схващането,че дясната ръка на Фатима има лечебна сила и помага предимно за леко и успешно раждане.Според Любомир Миков в Източните Родопи били разпространени специални макети,символизиращи дясната ръка на Фатима. Такъв макет се поставял до родилката в съд с вода и се наблюдавало състоянието на пръстите-ако се разтворят детето ще се роди живо и здраво.Пак в Кърджалийско за леко и успешно раждане се използва билка, наречена „ръката на Фатима”.(19)

Алевитите правят асоциация между петте пръста от ръката на Фатима и Светото семейство.Така палецът означава Пророка Мохамед,показалецът Али,средният пръст-Фатима,а последните Хасан и Хюсеин.

Затова и изображенията на стилизираната ръка на Фатима върху тъканите се смята и за изобразяване на самото Свето семейство.

 В разтворената ръка на Фатима се вписва и нейното око.Окото на Фатима е дин от най-разпространените символи против уроки и магии.И с него ислямската традиция свързва легенда:  Фатима Аз-Захра притежавала чудната дарба да изцелява болести, да лекува безнадеждно болни, да предпазва от нещастия. Достатъчно било само да се докосне до болния или бедния и болката му отстъпвала, да погледне незрящия и зрението му се възвръщало.

Веднъж нейният любим Али трябвало да се отправи на далечен път. Тревожейки се за него, Фатима му приготвила специален талисман – син камък, който сгряла със своята топлина и му дарила силата си, за да предпазва и защитава любимия човек. Възлюбеният на Фатима се върнал жив и невредим, а легендата останала да живее сред народа и… на витрините на магазините.(20)

   След VIII в от Р.Хр..ръката влиза като символ и в иконографията на Света Богородица.В православната иконопис към основни изображения на Богородица Елеуса или Богородица Одигитрия се добавя „трета ръка”.Произходът на иконите на Пресвета Богородица Троеручица се свързва с чудото,което се е случило със свети Йоан Дамаскин. Наклеветен ,той бил наказан.Отрязали му дясната ръка. След изтощителни молитви Светата Дева му върнала ръката и тя по чудодеен начин зараснала. Иконите на Света Богородица Троеручица се смятат за особено лековити.

Светостта на Фатима събира днес на събор/мае/ в началото на септември край текето Елмалъ баба хиляди турци и българи-алиани,българи със сунитско вероизповедание,турци сунити и роми.На този ден те идват да се поклонят на светицата и лечителка Фатима Аз-Захра.(21)

Халифе дедето/старейшината/ на бекташите в България Мехмедали Сюлейман твърди, че не случайно в султанските земи,наричани Султан ери се намира нейното теке.Някои от първите султани искали да свържат потеклото си с Пророка Мохамед и Фатима, за да засилят своето влияние и над хетеродоксните мюсюлмани.(22)

 Георги Кулов

Цитирана литература:

1.Кирил,Патриарх български,Българомохамедански селища в Южните Родопи.,С.,1960;Груев М.,За разпространението на хетеродоксния ислям сред българите мюсюлмани.,Сп.Минало,С.,2000 г.,кн.2,с.34-43;Кулов Г.,Хора на истината.,Габрово,2016 г.,с.100-105;Кулов Г.,Мостът,Габрово,2017 г.,с.60-67;Кулов Г.,Българи мюсюлмани-сунити и алиани в спор за Ататюрк.,в Сб.:Кърджали на историческата карта.Габрово,2019 г.,с.243-255;Загоров О.,Алевизмът.,С.,2015 г.,т.II,с.,128-130

2.Георгиева Цв.,Ръката на Фатима.Срещата на християнството и исляма на Балканите.,В:Letire internationalе,1994,№7,с.10-16

3.Кулов Г.,Хора на истината…с.,144-150

4.Табатабаи М.,Шиизъм,С.,2013 г.,с.,190-201

5.Георгиева Цв.,цит.съч.

6.Кулов Г.,цит.съч.с.,144-150

7.Миков Л.,Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България XVI-XX в.,С.,2007 г.,с.,92-96

8.Граматикова Н.,Неортодоксалният ислям в българските земи.Минало и съвременост.,С.,2011 г.,555

9.Оксфордски речник на исляма.,С.,2007 г.,с.,393

10.Каяпънар А.,Алияно-бекташийски завиета в Източните Родопи/XV-XVIв./.,В:Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий”.,ВТ 2018 г.,с.,495-518

11.Каяпънар А.,Цит.съч.,с.,495-518

12.Венедикова К.,  Към демографската и етническа характеристика на Източните Родопи по данни на епиграфските паметници.,В:Сб.Демографски и етносоциални проблеми в Източните Родопи.,Пловдив,1989 г.,с.,93-100

13.Венедикова К.,Епиграфски паметници от османско време.,С.,2017 г.,с.,122-123

14.Миков Л.,пак там

15.Кулов Г.,пак там

16.Информацията дължа на председателя на алианското сдружение „Джем Южна България” Мустафа Али Мустафа

17.Информацията дължа на изследователя-алеви Мухаррем Алиосман,който се позовава на запазен нефес

18.Карахасан-Чинар Иб.,Светът на исляма.Османските потайности.Еничерите.,С.,2007 г.,с.,78

19.Миков Л.,цит.съч.,с.,299-301

20.Кулов Г., цит.съч.                  

21.Пак там

22.Пак там

  

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини