НАП в Кърджали събра с 1 млн. 352 000 лв. повече от планираното

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от офиса на НАП в Кърджали за 2013 г. са с 1 млн. 352 000 лв. повече от планираното. Най-голям принос за преизпълнението има данъкът върху добавената стойност от който постъпленията за годината са близо 11 млн. 253 000 лв. или с 376 000 лв. повече от планираните. Събираемостта при осигурителните вноски е на 100 % от планираното или общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 43 млн. лв. Известно изоставане от прогнозите се отчита при данъка върху доходите на физическите лица, където процентът на изпълнение е 85,1. Причините са свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г. и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12.

Събираемостта на приходите в сравнение с 2012 изглежда по следния начин:

-          1 млн. 658 000 лв.  повече ДДС спрямо 2012 г.

-          146 000 лв.  повече корпоративни данъци спрямо 2012 г.

-          1 млн. 393 000 лв. повече спрямо 2012 г. от осигурителни вноски

През 2013 г. бяха извършени значителни промени в декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, основно свързани с въвеждането на т.нар. единна сметка. Сред промените бяха отложеното плащане на данък върху доходите и корпоративен данък, 11 вместо 12 вноски за осигуровки и подоходен данък, промени при внасянето на данъците върху дивидентите и други. Елиминирайки влиянието на тези промени в законодателството, изпълнението на приходите за офис Кърджали би било с 2 млн. 703 000 лв. повече приходи спрямо предходната година.

           „Отличен резултат в много сложна година. Благодарна съм на екипа на офиса на НАП в Кърджали, който положи сериозни усилия, за да подобри събираемостта. Съзнавам отговорността на приходната агенция да осигури постъпления за правителствените политики и мисля доказахме, че добри резултати се постигат с насърчаване на доброволното плащане и ограничаване на репресивните мерки“ каза по повод изпълнението на приходите директора на офиса на НАП в Кърджали г-жа Елван Гюркаш. .

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини