Гръцките фермери стягат тракторите си за протест

Фермерите от Гърция започват да се събират за протести. Видът на демонстрация­та ще бъде уточ­нен според масо­востта на инициа­тивата, съобщава сайтът "Български новини".

Първите протес­ти започват в пе­тък с блокиране на данъчните служби. Не е изключено да бъдат блокирани ицентрални пъти­ща. Протестите са насочени срещу новото данъчно облагане. То зася­га фермерите, чий­то доход надвиша­ва 10 000 евро от продажбата на продукция, и тези, които са получили субсидии в размер на 5000 евро или повече. Независи­мо дали селскос­топанската дей­ност за тях е основна, или не, те са задължени да водят книжа за приходите и разхо­дите и да издават касови бонове за продажба на дреб­но от касови апа­рати.

Данъчното обла­гане на фермерите става от първото евро. Ако пък про­дават продукти на търговци на едро или дребно, трябва да водят двойникнижа, така че да отразяват всички свои дейности. То­ва означава, че селскостопански­ят доход вече ще се облага с 13% от първото евро. Съ­щевременно фер­мерите ще внасят авансово 55% от данъка за следва­щата година като ще заплащат и вноската от 650 евро на година

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини