Дневен център „Дъга” с приз за добро управление на социални услуги

Дневният център за деца с увреждания „Дъга” – Момчилград получи приз за най-добра практика при управление и предоставяне на социални услуги в област Кърджали. Отличието се присъжда от Агенция за социално подпомагане след наблюдения при посещения във всички налични 20 социални услуги на територията на областта. Подборът е направен след анализ по определени критерии и индикатори за съдържанието на социалните услуги, взаимодействието им с други свързани сектори и място в общността.

Идентифицирането на добри практики се прави периодично от Агенция за социално подпомагане, за да се осигурят възможности за обмяна на опит и подобряване на социалните услуги. Заложено е в изпълнението на проект за „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Опeративна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз.

Дневният център „Дъга“ функционира като държавно делегирана дейност от 2008 г. и се управлява от община Момчилград. Потребителите са деца и младежи с увреждания. Центърът има създаден собствен инструментариум за оценка и планиране на индивидуалната работа, който може да се адаптира и използва и в други услуги. Включват се външни специалисти по време на оценка и изготвяне на индивидуалния план, като клинични психолози, психиатри, педиатри, кинезитерапевти, ортопеди и други медицински лица, съобразно дефицитите на детето. Семейството присъства на всеки етап, започвайки от постъпването на детето в дневния център, както по време на изготвяне на оценката и на индивидуалния план, така и при различните процедури и дейности, водещи до постигане на конкретните цели.

По същество добрите практики представляват намерени решения, методи и подходи, чрез които се осъществява ефективност и реални ползи за целевите групи, преодоляват се дефицитите и се подобрява качеството на системата на социалните услуг

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини