19 °C

Форум в Кърджали дискутира съдбата на българите от Тракия

Национална научна конференция "100 годи­ни от разорението на тракийските българи"се открива днес от 10 часа в хотел "Арпезос" в Кърджали. Посвете­на е на 100-годишния юбилей от Балкански­те войни и в памет на съдбата на българите от Тракия.

Организатори са Съюзът на тракийс­ките дружества в България, Регионални­ят съвет на тракийс­ките дружества в об­ласт Кърджали, Тра­кийското дружество "Димитър Маджаров" в Кърджали и Тракийс­кият научен инсти­тут.

В работата на фору­ма ще участват над 30 учени, които се зани­мават с изследвания на трагичните за бъл­гарите от Беломорска Тракия събития и ис­торически процеси през 1913-1914 година.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 13.06.2021

Последни новини