1 °C

ФИ.КОМ 6

Мюсюлмани от Ардино протестират, защитават имам

В средата е новоизбраният председател на джамийското настоятелство в Ардино - Бекир Мехмед

Мюсюлманската общност в Ардино е обезпокоена от отказа на Районното мюфтийство в Кърджали да впише решенията и избраните ръководни органи на проведеното Извънредно общо събрание на Джамийското настоятелство в града на 29.03.2013 г.. Недоволството си същите изразяват в протестна декларация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 До Главното Мюфтийство в София,

                 Копие до Районното Мюфтийство в Кърджали

 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

     на Mюсюлманската общност в град        Ардино, област Кърджали

 Изразяваме нашето безпокойство, относно отказа на Районното мюфтийство в Кърджали да впише решенията и избраните ръководни органи на проведеното Извънредно общо събрание на Джамийското настоятелство в град Ардино на 29.03.2013 г..На събранието дългогодишният имамин Бекир Мехмед бе избран с пълно мнозинство за председател на Джамийското настоятелство от членовете му в град Ардино. Той пое поста от Тефик Ахмедов, който се оттегли след 12 години начело на религиозния храм. Гости на събранието бяха Ерхан Реджеб, наместник-мюфтия на Районното мюфтийство в Кърджали и Реджаи Йълдъз, представител на Дирекцията на вероизповеданието в Турция.Ние, мюсюлманите в град Ардино, спазвайки Конституцията и законите на Република България имаме право сами да избираме своите ръководни органи, полагайки всички необходими усилия за изграждане и утвърждаване на религиозната толерантност.Изразяваме подкрепата на мюсюлманите за взетите решенията и новоизбраното ръководство на Джамийското настоятелство начело с Бекир Мехмед.Бай Бекир Мехмед е роден през 1934 година в Горно Прахово. Въпреки че има основно образование, изучава писмено и говоримо арабския език. Над 30 години е бил имамин на джамиите в Ардино, Горно Прахово и Ленище, както и ходжа по време на Рамазан Байрам в Жълтуша. През последните шест години е зам.- имам на мюсюлманския храм в Ардино. Всички вярващи в региона го познават с добрия му характер. Дългогодишен делегат е на националните конференции на мюсюлманите. Бай Бекир винаги се отзовава с голямо търпение и уважение на всеки един, който се нуждае от необходимите мюсюлмански ритуали – погребения, мевлиди, построяване на чешми и др.На извънредното събрание бе освободено предишното ръководство на настоятелството и се избра ново 7-членно ръководство на Джамийското настоятелство в Ардино:

Председател: Бекир Мехмед
Секретар: Кямил Кичуков

Касиер: Исмаил Ахмедов

Членове: Юсеин Мустафа, Акиф Садъков, Ахмед Мехмедов и Кязим Исмаил

Ерхан Реджеб, който посещава отвреме на време джамията в Ардино определен като наместник-мюфтия на Районното мюфтийство в Кърджали с цел да укрепва сплотеността на мюсюлмнаската общност в съответните райони откри Общото събрание на 29 март и изказа благодарност на старото джамийско настоятелство начело с Тефик Ахмедов и пожела успех на новото му ръководство начело с Бекир Мехмед, но за съжаление ние се съмняваме, че той е подведен от една група, които не са присъствали на общото събрание и не са били членове на предишното ръководство.

Ние сме дълбоко обезпокоени, че това решение на Районното мюфтийство в Кърджали ще породи противоречия в мюсюлманската общност в град Ардино и ще доведе до по-сложни ситуации. Молим ви за вашето компетентно отношение за разрешаване на създалата се ситуация.

Към протестната декларация прилагаме подписите на:

Назиф Мустафа Садеттин – водещ на Извънредно общо събрание на Джамийското настоятелство

Кямил Кичуков – протоколчик

Тефик Ахмедов – бивш председател на Джамийското настоятелство в Ардино

Бекир Мехмед – новоизбран председател на Джамийското настоятелство в Ардино     

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини