17 °C

Проверка и плащане на глоби за пътни нарушения вече и онлайн

Водачите могат да извършват вече проверка дали имат излезли наказателни постановления или фишове на сайта на МВР. Електронният адрес за справката е https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index. Проверката може да стане по ЕГН и номер на шофьорска книжка, уточниха от МВР. Увеличават се и възможностите на плащане в случай, че има излезли глоби. Това може да стане през електронния портал на МВР, чрез офис на банка, чрез пощенски запис, кеш-терминал, както и чрез офисите на системите за бързи плащания, и чрез интернет банкиране.

След като направят проверка в сайта на МВР за дължими глоби, шофьорите могат да използват бутона „плати“. При всеки един от начините за заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо обаче да се изпълнят няколко условия. Едното от тях е, че с един платежен документ се заплаща едно задължение. То се заплаща наведнъж в пълния му размер или със съответната отстъпка, която е възможна само, ако фишът е електронен (серия „К“). При онлайн оформянето на документацията за издължаването на санкционираща сума, шофьорите трябва да внимават за точността на данните, които попълват като номер на Наказателното постановление и дата на съставянето му. Като при номерата на НП, издадени след 2014 г. , е особено важно да не се пропускат тиретата в номера на документа, например – 00-0000-000000.

коректно трябва да се попълни и графата за точния размер на наложената глоба, личните данни, както и банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата. Тук попълващият трябва да се съобрази с посочената на НП банкова сметка.

При плащане на задължения по фиш/електронен фиш се попълва:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.

2. Точен размер на глобата.

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш.

Красимира Славова


2 Коментара

Последни новини