Таушанова погна собствениците на неизправни микроязовири

Щабът за защита при бедствия, оглавяван от областния управител Иванка Таушанова,  разпореди на собствениците на потенциално опасни микроязовири да вземат спешни мерки за обезопасяване на съоръженията и осигуряване на проводимост на речните легла с оглед на предстоящото интензивно снеготопене. Конкретни предписания са дадени на яз. „Невестино”, „Ястреб” 1 и 2, „Люляково”, „Пчеларово” и „Бенковски”. Яз. „Невестино” е собственост на община Кърджали и тя следва да разчисти от отпадъци, дървета и храсти речното корито в чертите на града. На фирма „Напоителни системи”, в чиито активи са язовирите „Ястреб” 1 и 2, е възложено да почисти речното русло на 500 м от стената, а общината – да се погрижи за проводимостта в границите  на селото. От същото предприятие е изискано да ремонтира неизправните изпускателни кранове и затлачени тръби на яз. „Бенковски”, които възпрепятстват нормалната му експлоатация , както и повреденият изпускател на яз. „Пчеларово” 2. Сериозни рискове крие и недовършеният яз. „Люляково”, собственост на „Земинвест” ЕАД. Там нивото на преливника е на 5 метра над недоизградената язовирна стена и създава опасност водата да прелее през тялото на стената.

За почистване на растителността в речните корита областният управител Иванка Таушанова е поискала от Горските стопанства да съдействат на собствениците и да издават разрешения за изсичане в рамките на 2 дни. 

Констатациите на Щаба са, че предписанията, които Междуведомствената комисия, която два пъти годишно проверява техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти, масово не са изпълнявани. Това съобщиха от пресслужбата на областната администрация.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини