Община Кърджали подпомага 12 болни кърджалийци,отпуска еднократна помощ от 200 до 1000 лева

В Община Кърджали постъпиха 20 заявления-декларации, за отпускане на еднократна помощ от лица със заболявания и с необходимост от лечение.

         На 08.04.2024 г. се проведе заседание на комисията, определена със Заповед №1735/28.12.2023 г. на Кмета на Община Кърджали  на основание чл.16 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица  и семейства от Община Кърджали. Комисията разгледа всички постъпили заявления-декларации и се произнесе с решение, конкретно за всяко заявление:

- 12 от лицата, които са подали заявление-декларация, отговарят на условията за отпускане на  еднократна финансова помощ.

 - 8 от лицата, които са  подали заявление-декларация, не отговарят на условията за отпускане на еднократна помощ

По предложение на кмета на Община Кърджали местният парламент ще гласува решение със следното съдържание:ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА да се отпусне еднократна парична помощ от средствата, предвидени по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” от Единната бюджетна класификация  на  лица, подали заявления, както следва:

1. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1449/12.03.2024г.,

2. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1480/14.03.2024г.,

3. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1580/18.03.2024г.,

4. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1602/19.03.2024г.,

5. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1623/20.03.2024г.,

6.

7.

8. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1854/28.03.2024г.,

9. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1886/01.04.2024г., в размер на 300/триста/ лв.;

10. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1894/01.04.2024г.,

11. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1902/01.04.2024г.,

12. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1980/04.04.2024г.,

Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини