Сватбите в Кърджали се превърнаха в бизнес за милиони, мнозина укриват данъци

  Сватбите в Кърджали се превърнаха в доходен бизнес,но мнозина укриват данъци. В момента в града и околностите му функционират 17 сватбени салона. На година се вдигат няколкостотин сватби. Освен заведенията печелят още фотографи,видеооператори,музиканти. Малцина от тях декларират доходите си.Фотозаснемането на една сватба върви около 2 бона,а с видеокамера достига и до 10 000 лева.Десетина са сватбарските оркестри. Много музиканти вдигнаха нови къщи.Върти се бизнес за милиони.

  В офиса на НАП в Кърджали не са постъпвали сигнали за недекларирани доходи от сватбите.Кърджали  бг вести се обърна към пресслужбата на агенцията,за реда и условията за регламентиране на тази дейност.От там ни отговориха с напътствия как сами да си правим разследвания и тогава да сезираме данъчните.Публикуваме дословно отговора на НАП:

Сигнали  за  данъчно-осигурителни нарушения, жалби за действие или бездействие на служители в НАП, предложения, благодарствени писма и похвали се подават:

По електронен път, на всички официални електронни адреси на ЦУ/ ТД/офис на НАП в страната, публикувани на страницата на НАП, задължително подписани с електронен подпис, както и на  електронния адрес на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg. Информацията трябва да бъде пълна, конкретна и когато е на български език да е изписана на кирилица.
На информационния телефон на НАП: 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно. 
По пощата – информация, за нередности и сигнали за данъчно осигурителни нарушения от физически и юридически лица в Национална агенция за приходите може да изпращате на адрес: 1000 София, бул.“Княз Александър Дондуков“ №52 или на адреса на компетентната ТД на НАП.
В деловодствата на структурите на НАП на хартиен носител.
За да подадете сигнал, можете да използвате  и специални кутии, поставени в администрацията. Кутиите за сигнали, предложения и мнения са разположени в офисите на териториалните структури на НАП. Тук в офиса на НАП имаме такава кутия до входа на сградата. Обозначена е с надписи.

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс)
За анонимни се считат тези предложения и сигнали, в които не са посочени данни за подателя (съгласно чл. 56 от Устройствения правилник на НАП):

Три имена и  постоянен адрес или адрес за кореспонденция;
Подпис на подателя – саморъчен, когато сигналът се подава на хартиен носител, или квалифициран електронен подпис, когато сигналът се подава по електронен път. 

И допълнителна информация, която ще бъде в полза при извършване на проверката:

Ако има възможност да се посочат данни на лицата, които упражняват нерегламентирана дейност;
Тази дейност рекламирали се по някакъв начин – визитки, фейсбук, сайт или други канали;
Ако има близки или познати, които са се възползвали от тези услуги да се посочат –при възможност;
Как е направено плащането – някакъв документ, доказателство, че е дадено възнаграждение за услугата;
Услугата извършвали се в определени заведения  - да се посочат обектите;

Всяко предоставено доказателство, информация ще бъде в полза на екипа от проверяващи.

Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини