Задава се сезона за сватбите в Кърджали,според наредба са забранени озвучителни системи на обществени места

Задава се сезонът на сватбите в Кърджали.Той е съпроводен с много шум и силна музика която оглася целия град.Обикновено шумните сватби се провеждат в кв."Боровец".Въпреки оплакванията на граждани все още няма санкционирани.Ето какво предвижда Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали:

Чл. 10. /1/ /Изм. – Решение № 641/26.07.2007 г. на ОбС – Кърджали/  Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучитени системи на обществени места, освен на разрешените обществени прояви. Забранява се шумното товарене и разтоварване на стоки и материали от 22.30 до 6.00 ч., а за търговски обекти в жилищни сгради и от 14.00 до 16.00 ч. Забранява се музиката от 14.00 до 16.00 ч. и от 22.30 до 6.00 ч. във всички заведения за хранене, а за нощните – да бъде в допостимите граници.

/2/ /Изм. – Решение № 641/26.07.2007 г. на ОбС – Кърджали/  Определят се следните изисквания към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради:

т.1 /Нова. – Решение № 641/26.07.2007 г. на ОбС – Кърджали/  Забраняват се шумни увеселения, свирене на музикални инструменти и пеене за обучение, извършването на производствени дейности и ремотни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели в часовете от 14.00 до 16.00 ч. и от 21.00 до 08.00 ч. в работните дни и от 14.00 до 17.00 ч. и от 20.00 до 10.00 ч. в почивни и празнични дни.

т.2 /Нова. – Решение № 641/26.07.2007 г. на ОбС – Кърджали/  при тържества уреждани в домовете, силното пеене, свирене и др. могат да продължат до 24.00 ч., със съгласието на съседите.

т.3 /Нова. – Решение № 641/26.07.2007 г. на ОбС – Кърджали/  В случаите на установено с протокол от органите на РИОКОЗ, надвишаване на граничните стойности на нивата на шума в помещения на жилищни сгради, ползуването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини /климатици, прахосмукачки, циклещи и др./ може да става само от 08.30 до 14.00 ч. и от 16.00 до 20.00 ч. в работни дни и от 10.00 до 14.00 ч. и от 17.00 до 20.00 ч. в почивни и празнични дни.

                    /З/ С Правилника за вътрешния ред в жилищните сгради може да се установят и допълнителни часове, по които да се прилагат ограничения по предходните алинеи.

/4/ Забранява се работата на заведенията за хранене и развлечение извън утвърденото от общинската администрация работно време.

/5/ (Нова - Реш.№50/26.05.2000 г. на ОС) Забранява се изнасянето на тонколони и озвучаването пред заведения за хранене и развлечение, находящи се под жилищни помещения в  гради на жилищни блокове.     

/6/ /Отм. – Решение № 523/29.12.2006 г. на ОбС - Кърджали/; /Нова – Решение № 523/29.12.2006 г. на ОбС – Кърджали/ Определя се работно време на заведенията за хранене и развлечение и на търговските обекти на територията на Община Кърджали от 06.00 до 22.30 часа.

  т.1 Промяна на работното време на заведенията за хранене и развлечение и търговските обекти в интервала 22.30 - 06.00 часа се разрешава със Заповед на Кмета на общината за срок от         1 /една/ календарна година.

  т.2 Работното време в интервала 22.30 - 06.00 ч. на заведенията  за хранене и развлечения в жилищни сгради се променя само след представяне на нотариално заверено съгласие на общото събрание на живущите в блока.

 т.3 За промяна на работното време по т.1 и т.2 се заплаща такса, съгласно чл.54 и чл.55 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.

т.4 Собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечение, които имат разрешение да работят след 22.30 часа, са длъжни да осигуряват опазването на обществения ред в и пред обектите, чрез организиране на постоянна охрана от специално определени лица по договор с лицензирана от МВР фирма или назначен собствен персонал.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини