Кога затварят въглищните централи в Европейския съюз по държави

Factcheck.bg e платформа за проверка на фактите, създадена по инициатива на Асоциацията на европейските журналисти - България

Протестите на работещите във въглищната индустрия преди време доведоха до разпалени дискусии в публичното пространство по отношение на политиките на Европейския съюз (EС) и неговите държави членки в областта на климата и енергетиката. Появиха се и внушения, че България е несправедливо притискана от Брюксел да закрие въглищните си мощности, докато в същото време други държави членки продължават да използват и развиват своите.

Инфографиката е обновена на 19 октомври 2023 г.

Проверката на Factcheck.bg показва, че шест от държавите членки никога не са използвали въглища в енергетиката си – това са Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург и Малта. Четири други страни – Белгия, Австрия, Швеция и Португалия – са имали въглищни мощности, но вече са ги закрили. За останалите 17 държави това тепърва предстои, като при някои ще се случи съвсем скоро. България е една от страните, които предвиждат най-дълъг живот за въглищната си енергетика. Factcheck.bg събра фактите за ангажиментите, които всяка една страна от ЕС е поела във връзка с отказа от използване на въглища.

Белгия – 2016

Белгия е първата държава в ЕС, която спира да произвежда електроенергия от въглища. През март 2016 г. спира да работи последната въглищна електроцентрала. Закриването на ТЕЦ „Лангерло“ е по решение на компанията собственик Е.On, която успява да продаде съоръжението, но по-късно електроцентралата фалира.

Австрия – 2020

През пролетта на 2020 г. белгийската енергийна компания Verbund изключва последната действаща въглищна мощност в страната – един от когенерационните блокове в ТЕЦ „Мелах“. В електроцентралата продължават да работят изградените още преди това два блока на газ, а освен това компанията разработва съоръжение за съхранение на енергия на същия терен. Поради зависимостта на Австрия от руски газ, през 2022 г. правителството предлага ТЕЦ „Мелах“ да бъде подготвена временно да работи отново на въглища в случай на криза в доставките. Предложението обаче не успява да събере необходимото мнозинство в парламента.

Швеция – 2020

Последният когенерационен блок на въглища в Швеция затваря през април 2020 г. Съоръжението, което е наполовина общинско, продължава да е част от отоплителната система на Стокхолм, но работи с отпадъчна биомаса от дървопреработвателната индустрия. От 2019 г. към него функционира експериментална инсталация за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, като целта на компанията е до 2026 г. да изгради инсталация, която да улавя по 800 000 тона въглероден диоксид годишно от горивните си процеси.

Португалия – 2021

Португалия е четвъртата държава в ЕС, която приключва с използването на въглища в енергийната си система. През 2017 г. страната се ангажира да закрие въглищните си мощности до 2030 г., но енергийната компания EDP изтегля датата за затварянето първо до 2023, а след това до 2021 г. Според компанията причината за това решение е нарастващата цена на въглеродните емисии.

Франция – 2024

Последните две електроцентрали на въглища във Франция ще затворят в края на 2024 г. Затварянето на ТЕЦ-овете „Емил Юше“ и „Кордеме“ беше насрочено за 2023 г., но през август правителството реши да удължи живота им с една година, за да се презастрахова срещу евентуален недостиг на енергия, въпреки че според енергийното министерство вероятността за това е по-ниска в сравнение с миналата зима.

Унгария – 2025

През 2021 г. правителството на Виктор Орбан се ангажира да закрие последната въглищна електроцентрала в Унгария до 2025 г. ТЕЦ „Матра“ е на повече от 50 години, произвежда 11% от електроенергията в страната, но е отговорна за почти половината въглеродни емисии от енергетиката, а загубите от експлоатацията й възлизат на над 100 милиона евро годишно за унгарските данъкоплатци. Въпреки това в края на миналата година Унгария даде заявки, че иска да удължи живота ѝ до 2029 г. в нарушение на ангажиментите, които е поела към ЕС. Официално обявеният срок за изход от въглищната енергетика продъжава да е 2025 г.

Италия – 2025

В Интегрирания национален план за енергетиката и климата Италия е заложила спиране на въглищните си мощности до 2025 г. Страната има шест функциониращи топлоелектрически централи, но през 2022 г. те са произвели едва 7.5% от електроенергията консумирана в страната. През юни министърът на околната среда обяви, че закриването им може да се случи още през 2024 г., ако цените на газа се задържат на относително стабилни нива.

Ирландия – 2025

Ирландия е поела ангажимент да закрие единствената си електроцентрала на въглища до 2025 г. През есента на 2022 г. обаче тя поиска от ЕС да ѝ разреши удължаване на този срок във връзка с несигурността на енергийните доставки миналата зима. През пролетта на тази година компанията собственик на централата предложи все пак да се откаже от въглищата, но съоръжението да продължи да работи до 2029 г. на петрол, който отделя малко по-малко въглеродни емисии. Същевременно е в ход голям проект за изграждане на вятърен парк и системи за зелен водород на терена на централата.

Дания – 2028

Последната от действащите въглищни електроцентрали в Дания трябва да затвори най-късно през 2028 г. Заради несигурността по отношение на енергийните доставки през 2022 г. правителството нареди на компанията Йорстед да върне в енергийната система един от блоковете в централа, която беше в състояние на резерв, както и да удължи живота на един от блоковете в друга ТЕЦ, която трябваше да затвори през март 2023 г. Тези мощности ще бъдат закрити през юни 2024. Страната си е поставила за цел да намали въглеродните си емисии със 70% до 2030 г. и предвижда да въведе собствен въглероден данък от 2025 г.

Гърция – 2028

В Националния си план за енергетиката и климата, актуализиран през 2019 г., Гърция се ангажира да закрие мощностите си на лигнитни въглища до 2028 г. В документа се казва също, че действащите към 2019 г. ТЕЦ-ове ще бъдат закрити до 2023 г. Удълженият срок на затваряне през 2028 г. е предвиден само за новата електроцентрала ТЕЦ „Птолемаида“ 5, която по време на финализирането на плана още е в строеж. Централата започна работа в началото на тази година и ще спре да гори въглища най-късно през 2028 г.

Финландия – 2029

Още през 2019 г. Финландия е приела закон, който забранява използването на въглища за производство на електрическа или топлинна енергия след 1 май 2029 г. През 2021 г. едва 4.5% от електроенергията и 11% от топлинната енергия в страната са произведени във въглищни централи.

Нидерландия – 2029

През 2019 г. парламентът на Нидерландия приема закон, с който използването на въглища за производство на електроенергия ще бъде забранено от 1 януари 2030 г. Този срок обаче се отнася само за две централи, построени след 2000 г. Третата действаща ТЕЦ в страната е по-стара и за нея се предвижда затваряне най-късно до 2025 г.

Испания – 2030

Испания се е ангажирала да закрие всички въглищни мощности до 2030 г. През юни тази година обаче правителството предложи промени в интегрирания си план за енергетиката и климата. В новата му версия, по която тече обществено обсъждане, се казва че предвид прогнозните цени на въглеродните емисии, въглищните централи в страната вероятно ще затворят най-късно до 2025 г. Правителството работи със собствениците и синдикатите за осигуряване на справедлив преход. Седем от общо 15 въглищни централи в Испания вече затвориха през 2020 г. без намеса на държавата.

Словакия – 2030

Последните две въглищни мини в Словакия ще затворят в края на тази година, когато държавата спира да ги субсидира. Електроцентралата на въглища, която се захранва от тях, ще премине към използване на биомаса и слънчеви панели след края на 2023 г. Страната има план за декарбонизация на енергетиката до 2030 г., като финансовото ѝ министерство изчислява, че по-ранният отказ от въглищата би довел до финансови ползи. Словакия обаче не е обявила ясна дата за закриване на последната си централа за производство на електроенергия от въглища, която е част от завод за стомана в Кошице.

Румъния – 2032

Румъния се е ангажирала със закон да закрие въглищните си мощности до 2032 г. Страната очаква да получи над 2 милиарда евро от Фонда за справедлив преход за подпомагане на енергийния ѝ преход. На среща в Ню Йорк за климата през септември президентът Клаус Йоханис заяви, че въглищните мощности ще бъдат закрити до 2030 г., а мините ще бъдат рекултивирани и озеленени до 2032 г.

Словения – 2033

През януари миналата година правителството на Словения прие Национална стратегия за отказа от въглища и преструктуриране на въглищните региони. Според документа страната ще спре да произвежда електроенергия от въглища най-късно през 2033 г.

Чехия – 2033

В началото на 2022 г. година чешкото правителство обяви като част от програмата си закриването на въглищните мощности до 2033 г., въпреки че до миналата година страната е покривала почти половината от енергийните си нужди от въглища.

Хърватия – 2033

По време на конференцията на ООН по въпросите на климата в Глазгоу през 2021 г. хърватският министър-председател обяви, че страната му ще спре да използва въглища в енергетиката си най-късно през 2033 г., но ще се стреми това да стане и по-рано. Страната има само една все още работеща ТЕЦ.

Германия – 2038

На национално ниво Германия се е ангажирала със закон да закрие всички свои въглищни електроцентрали най-късно до 2038 г. В страната се дискутира този срок да бъде изтеглен по-рано – до 2030 г. Такова решение вече е прието в провинция Северен Рейн-Вестфалия, в която има най-много електроцентрали на въглища. Една от компаниите, която притежава ТЕЦ-ове в Германия – RWE, е поела ангажимент да спре да използва въглища в съоръженията си до 2030 г., както и да закрие въглищните си мини, чиято рекултивация вече е в ход.

Германското правителство временно възобнови работата на отделни блокове на въглища миналата зима и отложи закриването на други, за да подсигури енергийните доставки на фона на спирането на руския газ. Тази година правителството нареди общо пет блока в три електроцентрали на въглища отново да бъдат временно включени до края на март 2024 г., въпреки че вероятността от недостиг на ток се оценява като по-ниска. Временното рестартиране на мощностите не променя крайните срокове, които страната си е поставила за отказ от използването на въглища в енергетиката.

България – 2038

Националният план за възстановяване и устойчивост на България предвижда въглищните централи да спрат да работят най-късно до 2038 г. Очаква се обаче повечето от тях да спрат да работят още преди определения от държавата краен срок, поради неконкурентоспособност на пазара на електроенергия.

Полша – 2049

Преди три години полското правителство подписа споразумение със синдикатите, по силата на което въглищните мини в страната могат да работят до 2049 г. Тъй като са на загуба, поне през първите години на действие на договора мините ще бъдат субсидирани от държавата със суми от над 200 милиона евро годишно. Полша е най-зависимата от въглищната енергия държава членка на ЕС. Въпреки че добивът на въглища е намалял с над 60% за последните 30 години, страната продължава да разчита на тях за около 70% от енергията си.

Източник: factcheck.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини