Кметът Ерол Мюмюн определи проектът за бюджет на община Кърджали за 2024 година като Бюджет на инвестициите

Пред препълнената зала на Бизнес инкубатора таи вечер бе представен проектът за Бюджет на община Кърджали за 2024 година. Той възлиза на 130 950 000лв.В сравнение с началния план за 2023г.от 88 880000 лв. увеличението е  над 47 %.Този ръст се дължи на завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2024г.,както и на неусвоен преходен остатък от 2023г.-основно с целеви характер на средствата.

Кметът Ерол Мюмюн определи план-сметката като Бюджет  на инвестициите.  „Очертава се един бюджет на техническото проектиране или т.нар. проектна готовност, която ще положи основата за надграждане на инвестиционните процеси, които сме заявили ясно като намерение. И понеже заложеното като цел си е сериозно предизвикателство за изпълнение в рамките на една бюджетна година, ние като екип ще дадем всичко от себе си то да се случи и след една година вече темата да бъде друга и визията на града да бъде друга.Основно сме се фокусирали върху ремонт на пътищата в общината, детски площадки, озеленяване, спортни площадки, наболелия проблем с бездомните кучета. Всичко това е свързано с очакванията на хората за решаване на най-наболелите проблеми в община Кърджали”, коментира кметът Ерол Мюмюн.

В обсъждането на проектобюджета участваха още заместниците на градоначалника Тунджай Шюкрю и Даниел Делчев, председателят на Общинския съвет Мухаррем Мухаррем, директорът на Дирекция „Финанси” Христо Караджов, директори на дирекции в администрацията и общински експерти, общински съветници от представените в местния парламент политически сили, граждани. В залата дойдоха и ученици от средните училища „Йордан Йовков” и „П.Р. Славейков”, както и членове на Детския и младежки парламент, участващи в проект за функционирането на местното смоуправление, представлявано от неговите институции.

Проектобюджетът на община Кърджали бе представен от директора на Дирекция „Финанси” Христо Караджов. В презентацията си той определи и приоритетните обекти, заложени в план-сметката. Сред тя са Ремонт на 17 улици, 5 пътни участъка, внедряване на мерки за енергийна ефективност в 3 детски градини, изграждане на дългоочаквания приют за кучета, младежкия дом парк „Горубсо”, изграждането на вело и пешеходни алеи по поречието на река Арда в периметъра на Водното огледало, два тенис-корта в парк „Арпезос – Север“, многофункционална спортна площадка в най-големия квартал на града – „Възрожденци“ и благоустройство на междублокови пространства в него.

Сред по-важните специфики през 2024г., отразени в проектобюджета на община Кърджали, са  Увеличена минимална работна заплата с 19,6% от 780 лв.на 933 лв.; подобрена финансова рамка за общините с увеличени размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините; предвиден инвестиционен ресурс за общински проекти ,съгласно чл.107 и Приложение №3със срок за изпълнение до декември 2026г.; продължена възможност общините да ползват отчисленията и обезпеченията по ЗУО за 2024г.за дейности по чистотата  по решение на общинския съвет ,без да се изменят приетите размери и  начин на изчисляване на ТБО.

В проектобюджета за 2024 година се предвижда по специални програми, детските градини,училища ,читалища и други бюджетни звена да получават компенсации за направените от тях разходи за електроенергия до размера на цените за битови потребители, както и продължаване дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности-общинска администрация и образование  под условие.

Пред участниците в обсъждането бяха огласени входираните седем предложения на граждани и политически сили, за включване във финансовата рамка. Те бяха свързани основно с инфраструктура в града и селата, както и с изграждането на детска кухня в кв.“Възрожденци“, оптимизация на синята зона, създаването на общинска полиция и екологично ориентирани инициативи. Констатирано бе, че по-голямата част от предложенията за залегнали в проектобюджета за 2024 година.

От залата по време на общественото обсъждане бяха повдигнати въпроси, свързани с водоснабдяването по малките населени места и по-конкретно в района на Перперек, залагане на средства за доразвиване на онлайн платформата за консултиране с гражданите и не на последно място, закупуването на още един автомобил за кастрация на бездомни животни до изграждането на приюта. Повдигнат също бе въпроса за обхвата на Синята зона.

Това съобщиха от Община Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини