Закупуването на стаж е освободено от данъци

НАП напомня за осем вида данъчни облекчения, с които можем да намалим дължимите налози

Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране, могат да намалят данъчната основа преди облагане с размера на направените вноски. Това напомнят от Националната агенция по приходите по повод започналата вече кампания по подаване на данъчните декларации за доходите, получени през 2023 г.

Припомнянето за ползване на данъчни облекчения за разходите, направени за закупуване на стаж, е много полезно, защото не е добре познато, а в последните години с плавното вдигане на задължителните години за стаж расте броят на хората, които прибягват до тази мярка. В същото време, заради ръста на минималния осигурителен доход, всяка година расте и цената на откупения стаж.

У нас има две възможности за откупуване на стаж. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. Във втория случай човек може да купи до 5 години стаж при навършване на възрастта за пенсиониране.

По последни данни на НОИ, които са за деветте месеца на 2023 г., стаж са купили 3013 от новите пенсионери. Средният период, който се плаща, е 23,41 месеца, т.е. около 2 години. Това означава, че при минимален осигурителен доход от 780 лв. през миналата година средното плащане е било 3700 лв. Ако се намали доходът с този разход, отстъпката от крайния данък ще бъде 370 лв.

Тази година разходите за закупуване на стаж стават още по-големи, защото прагът за осигуряване скача до 933 лв. Това прави 184,73 лв. на месец или около 2217 лв. за една година. Ако отново тенденцията е да се купуват средно около две години недостигащ трудов стаж, сумата набъбва до над 4400 лв. При 10% данък върху доходите, те може да донесат около 440 лв. отбив от налога. Това данъчно облекчение обаче ще може да се ползва при деклариране на доходите за 2024 г.

Прави впечатление също, че в последните години расте броят на хората, които купуват стаж. През 2022 г. те са били близо 4100 души, а година по-рано са били около 3800.

За да се ползват данъчни облекчения има важно условие - лицата не трябва да имат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, т.е. просрочени данъчни и други задължения към бюджета, напомнят от НАП. Това всеки данъкоплатец може да провери от данъчно-осигурителната си сметка, ако има персонален идентификационен код (ПИК).

От приходната агенция очакват отново завишен интерес към данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, заради съществения размер на сумите, които остават същите и през тази година. Те може да се ползват само от единия родител и са съответно до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на дете с увреждания сумата за получаване е до 1 200 лв. като едновременно с това може да се ползва и обикновената данъчна отстъпка от 600 лв.

Младите семейства могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на ипотеката и жилището да е единствено за семейството.

Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50% инвалидност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 7920 лв.

Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт на жилището - данъчната основа може да се намали с до 2000 лв. за направените през 2023 г. плащания за труд. Т.е. остъпката от данъка е до 200 лв., но е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Годишната данъчна основа може да се намали и с направените лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто. Тази сума може да бъде намалена в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски по договори за застраховки „Живот“.

Лицата, които през 2023 г. са правили различни дарения, като например на Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването или Център за асистирана репродукция, дарения за култура или в полза на болници, социални домове, БЧК и др., имат възможност да намалят данъчната си основа с общо до 65% след като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че то е получено.

 

 

Източник: http://www.segabg.com

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини