Бюрото по труда в Момчилград насърчава работодатели с мерки за заетост

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Момчилград

Уведомява работодателите от общините Момчилград и Джебел, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2021 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица.

Средства в лв.

1. Мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.3 от ППЗНЗ (след обявяване на процедура за подбор на работодатели), за работодатели, които наемат:

Средства в лв.

безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

5903

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

4230

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

4337

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

4663

безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)

3341

Раздел II. Програми за обучение и заетост:

Средства в лв.

1. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (след обявяване на процедура за подбор на работодатели) – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

6667

Раздел III. Обучение на възрастни

Средства в лв.

Обучения – по Заявка на Работодател.

Обучения на Безработни лица, с осигурено работно място.

1. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Професионална квалификация/

1283

Обучения на Заети лица.

2. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности/

 /при Работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/

335

3. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Ключови компетентности/ /при Работодатели – „средни“ предприятия/

70

Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната.

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително).

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП) работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи извън горепосочения срок до изчерпване на свободния финансов ресурс.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Момчилград, както и на тел. 03631 6166

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини