8 °C

Нова платформа за консултиране с гражданите въвежда Община Кърджали

Община Кърджали, в партньорство със сдружение“Кърджали решава“,  внедрява иновативната онлайн платформа за обществени консултации CONSUL. Инициативата цели подобряване на взаимодействието на общината с гражданите и сеосъществява в рамките напроекта  „Вход за граждани“ на мрежата Форум Гражданско Участие.

Община Кърджали е една от общо четирите в страната, която изяви желание да се включи в проекта „Вход за граждани“ като въведе в употреба този модерен инструмент за консултиране с гражданите. CONSUL понастоящем се ползва в над 30 страни по света и от повече от 130 публични институции, като дава възможност на гражданите активно да участват в изготвянето на нормативни актове и планове на местно ниво, да гласуват за различни предложения на местната власт или да изпращат свои, да дискутират и изразяват мнение онлайн.

На платформата, която в момента се изгражда и адаптира за нуждите на администрацията на община Кърджали безвъзмездно от Форум Гражданско Участие, ще се публикуват проекти на общински нормативни актове, ще се провеждат допитванияи обсъждания.Понастоящемтя е инсталирана на тестова система, докато бъдат прецизирани всички нейни функционалности. В последствие ще бъде инсталирана на отделен сървър, закупен специално за целта от Община Кърджали.Предстои да бъде избрано официално име на платформата, както и да бъде изработена нейната отличителна визия. В този процес ще бъдат поканени и активни младежи от град Кърджали. Целта е да се привлече интересът и на младите хора към обществените въпроси и в същото време да се даде възможност за изява на тяхната креативност.

На интернет страницата на Община Кърджали ще се създаде единна и достъпна секция с информация за предстоящи и текущи консултации, начин за участие, формуляри за изпращане на мнения и становища и резултатите от тях. Жителите на Община Кърджали ще бъдат информирани регулярно за напредъка по проекта, в който е предвидено провеждането и на публично обсъждане с гражданите по обществено значима тема.

Това съобщиха от Пресслужбата на Общинска администрация-Кърджали.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини