8 °C

868,85 лв.е средната помощ отпускана от „Социално подпомагане” на родители в условията на извънредно положение в региона

868,85 лв. е размерът на средната помощ,отпускана от Регионалната дирекция „Социално подпомагане” на родители в условията на извънредно положение в областта.Това съобщи директорът Цветомир Хаджиев.Той посочи,че за 2020 г. в дирекцията са постъпили 1255 заявления –декларации,а през тази 87.Одобрените през миналата година са 803, през тази 26.

Най-голям е броят на постъпилите заявления-декарации в дирекцията в Кърджали-691,а най-малък в Джебел-43.Най висок процент одобрение има в Кирково-87,72%.

Цветомир Хаджиев разясни, че право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:

1.  двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност;

2.  двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход ;

Когато двамата или единият от родителите или родителят отглеждащ сам дете са останали без работа, месечната помощ се отпуска, ако безработните лица са регистрирани в дирекция „БТ“.

3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

Ако двамата или единият от родителите или родителят отглеждащ сам дете са самоосигуряващи се лица, същите собственоръчно декларират в заявлението-декларация, че не могат да упражняват занятието си поради извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Те попълват и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, въз основа на която се извършва служебно проверка в НАП.

4.  двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за бременност и раждане.

Този вид целевата помощ  се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини