Новорегистрираните безработни за декември в областта са 853 души

Новорегистрираните лица през месец декември 2020 г. са 853 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 39,3% /335 бр./, 18,5% са регистрираните от сектор „Индустрия” /158 бр./, от Аграрния сектор – 2,1% /18 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 342 – 40,1%.

Към 31.12.2020г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 2 703 жени /55,7%/ и 2 150 мъже /44,3%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 117, а на мъжете се увеличава с 16.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.12.2020г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 31,7% /1 540 бр./ и от 50 до 54г. – 14% /679 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,3% /15 бр./.

Към 31.12.2020г. безработните над 50г. са 2 219 – 45,7% от общо регистрираните.

Към 31.12.2020г. регистрираните младежи до 29г. са 479, като делът им е 9,8% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 36 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 592 и съставляват 12,1% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им е намалял със 119 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 298 души или 47,4%. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 99 бр.

Висшистите съставляват 10% и са 486 бр. Те се увеличават спрямо предходния месец с 11 бр.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42,6% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 069 души. Те   намаляват с 13 бр. спрямо предходния месец.

          По професионален признак регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 25,1% /1 218 бр./;

- специалисти – 16,1% /781 бр./;

- без специалност и професия – 58,8% /2 854 бр./.

Кърджали бг вести

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 15.04.2021

Последни новини