Безработицата при жените в областта в края на 2020 г. по-висока от тази при мъжете

Новорегистрираните лица през месец ноември 2020 г. са 758 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 38,5% /292 бр./, 18,7% са регистрираните от сектор „Индустрия” /142 бр./, от Аграрния сектор – 3,3% /25 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 299 – 39,5%.

Към 30.11.2020г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 2 820 жени /56,9%/ и 2 134 мъже /43,1%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 398, а на мъжете със 168.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 30.11.2020г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 34,4% /1 704 бр./ и от 50 до 54г. – 14,6% /725 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,3% /16 бр./.

Към 30.11.2020г. безработните над 50г. са 2 429 – 49,0% от общо регистрираните.

Към 30.11.2020г. регистрираните младежи до 29г. са 443, като делът им е 8,9% от всички безработни лица. Безработните младежи намалят с 40 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 711 и съставляват 14,3% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им е намалял със 182 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 397 души или 48,4%. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 359 бр.

Висшистите съставляват 9,6% и са 475 бр. Те намаляват спрямо предходния месец с 41 бр.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42,0% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 082 души. Те   намаляват със 166 бр. спрямо предходния месец.

          По професионален признак регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 25,2% /1 247 бр./;

- специалисти – 15,4% /761 бр./;

- без специалност и професия – 59,4% /2 946 бр./.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини