Община Кърджали с Обществена трапезария през 2021 г.

От 4 януари до 31 декември 2021 г. община Кърджали ще изпълнява проект „Обществена трапезария – Кърджали” по Целева програма „Обществени поръчки”. Финансирането от Фонд „Социална закрила ще бъде 79 680 лева. Потребители на услугата ще бъдат лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност. Също от услугата ще се възползват скитащи бездомни деца и лица, лица от уязвими групи, както и изпаднали в тежка ситуация, вследствие на епидемичната обстановка.

Топлият обяд ще се приготвя от Домашен социален патронаж в Кърджали.Ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Валери НЕДЯЛКОВ 

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини